NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Městská část Praha 2 oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory
v ulici Vratislavova čp. 64 čo. 13 katastrální území Vyšehrad, parc. číslo 208.

Nebytové prostory o celkové výměře 801,35 m2 jsou situovány ve 2. patře (3. NP) a 3. patře (4. NP) budovy a jsou určeny pro školské zařízení.
Požadavky: zahájení nájmu od 1. 8. 2004, pouze pro školský subjekt (právnickou osobu) buď zařazený do sítě škol, předškolních a školských zařízení MŠMT, nebo vysokou školu (státní, veřejnou či soukromou).
Při výběru nájemce přihlíží Rada městské části Praha 2 především k výši nabídnutého nájemného, také s ohledem na vlastní stavební investice (nyní a pro celou budovu); ke kvalitě záměru z hlediska zájmu obce v oblasti školství; k době nájmu; k řádnému plnění závazků vůči obci a státu a k celkové věrohodnosti nabídky. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení částky ve výši trojnásobku měsíčního nájemného – jako jistiny k zajištění nároků pronajímatele.

Nabídku s uvedením závazné výše nájmu předkládejte v zalepené obálce buď do podatelny Úřadu městské části Praha 2, Karlovo nám. 8, nebo zasílejte na poštovní adresu: Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, nejpozději do 30. dubna 2004 do 12:00. Obálku zřetelně označte „NEBYTOVÉ PROSTORY – Vratislavova 13 – NEOTVÍRAT!“.

Prohlídku nebytového prostoru umožní v termínu od 1. 4. do 20. 4. 2004 po předchozí domluvě Mgr. Eva Špálová, ředitelka školy, tel.: 224 913 324.
Další informace o technickém stavu budovy poskytne zástupce IS Real, s. r. o., pan Jiří Machek, tel.: 602/228 644.
Další podrobnosti v informační kanceláři ÚMČ, Karlovo nám. 8 nebo na www.praha2.cz/Aktuality.

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout