Novoměstská radnice

Od 1. 1. 2007 je Novoměstská radnice samostatnou příspěvkovou organizací
s právní subjektivitou, zřízená MČ Praha 2.

Novoměstská radnice, Karlovo nám. 23, Praha 2  ( > OTEVŘÍT V INFOMAPĚ P2 )

nr
Foto: Miroslav Bárta


Ředitel: Mgr. Albert Kubišta 
mobil.: 725 639 740
tel.: 224 947 190
e-mail: info@nrpraha.cz
web: www.nrpraha.cz
Facebook: www.facebook.com/NRpraha

Novoměstská radnice je jednou z národních kulturních památek v Praze. Její historie začíná brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348.

Příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 2 se Novoměstská radnice stala 1. 1. 2007.Záměrem zřízení bylo oživení dění na Novoměstské radnici a rozšíření kulturního programu.
Pro veřejnost je od jara do podzimu otevřena vyhlídková věž NR každý den kromě pondělí od 10:00 do 18:00 hod. V zimě je věž z bezpečnostních důvodů uzavřena.

V současné době se v reprezentativních prostorách Novoměstské radnice konají výstavy, koncerty, festivaly, svatební obřady a další kulturní nebo společenské akce v netradičních reprezentačních prostorách. Přehled akcí je uveden na http://www.nrpraha.cz/program/ .

V prvním patře věže Novoměstské radnice se nachází původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klenba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní profilovaný portál. Do kaple je možno nahlédnout též při některých akcích z Velkého sálu radnice.

Součástí prohlídky věže je návštěva Galerie ve věži, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy.

V bývalém bytě věžníka pod ochozem věže, který kdysi hlásil zvonem nebezpečí, si můžete prohlédnout naší stálou expozici o historii Nového města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy.

Ve výstavních prostorách ve II. patře objektu (vchod z Vodičkovy ul.) se koná dlouhodobá Neviditelná výstava www.neviditelna.cz

Galerii v přízemí (vchod z Vodičkovy ulice z průjezdu) se konají výstavy. 

Ve vstupní svatební hale v přízemí Novoměstské radnice se nachází socha Neptuna. Z jemného pískovce ji vytvořil v letech 1875–1877 sochař Bohuslav Schnirch na návrh architekta Jana Vorlíčka. Koncem roku 2014 byl originál sochy po rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy dopraven na Novoměstskou radnici, než najde své stálé místo v lapidáriu Národní galerie. Dílo je možné si zdarma prohlédnout v úterý v době od 14:00 do 16:00 hod. Vstup je přes foyer u vrátnice.  

Na nádvoří Novoměstské radnice se nachází kavárna se zahrádkou Café Neustadt.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
VĚŽ NOVOMĚSTSKÉ RADNICE  

I.  Otevírací doba a prodej vstupenek

Otevřeno je denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00 hod. Polední pauza: 30 minut mezi 12–13 hod.
Prodej vstupenek se uzavírá 30 min. před ukončením otevírací doby.
Majitel objektu si vyhrazuje právo dřívějšího ukončení prodeje vstupenek v případě přeplněnosti objektu či z jiného závažného důvodu.
Vstupné se platí předem. Výše vstupného činí Kč 60 plné, Kč 40 snížené, Kč 130 rodinné. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu objektu. Návštěvník je ji povinen uschovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji předložit. Zakoupené vstupenky pokladna nepřijímá zpět.

Standardní výhody ze vstupného od zřízení p. o.:

Snížené vstupné je poskytnuto (po předložení platného průkazu) seniorům starším 65 let, studentům SŠ a VŠ, mládeži od 6 do 16 let, držitelům průkazů ICOM.

Volný vstup do věže (platí i pro Galerii v přízemí) se poskytuje dětem do 6 let, pracovníkům památkové péče (po předložení platného průkazu), novinářům (po předložení platného průkazu), držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (po předložení platného průkazu) a jejich doprovodu,  pedagogickému doprovodu (při skupinových školních návštěvách), akreditovaným průvodcům (při skupinových návštěvách), držitelům průkazu AMG.

Pro uplatnění sníženého a volného vstupu je nutno prokázat se platným dokladem s fotografií a datem narození.

 

Zvláštní vstupné do věže:

  • Vstupné pro klub Dvojka pro přátele kultury a Dvojka pro děti a rodiče: jednotlivci 30 Kč, rodina 120 Kč
  • Během EHD zvláštní vstupné: plné 40 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 100 Kč.

Vstupné se platí předem. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu objektu, návštěvník je povinen vstupenku uschovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji předložit. Zakoupené vstupenky pokladna nepřijímá zpět. Prodej vstupenek se uzavírá 30 min. před ukončením otevírací doby. NR si vyhrazuje právo dřívějšího ukončení prodeje vstupenek v případě přeplněnosti objektu či z jiného závažného důvodu.

 

II.  Prohlídka památkového objektu

Prohlídka věže je individuální.

Ostatní prostory Novoměstské radnice nejsou běžně přístupny.

Výtah není k dispozici.

Výstup na věž počínaje 3. patrem se uskutečňuje dřevěným schodištěm a po stupních se zábradlími, která jsou historickou památkou a nemají tedy normativní bezpečnostní standard.
Návštěvník, který se rozhodne pokračovat ve výstupu na ochoz, je za své počínání zodpovědný sám včetně rizik, která jsou s tím spojena. Je povinen pohybovat se po schodech pomalu, přidržovat se zábradlí a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Z bezpečnostních důvodů je hromadný výstup povolen pouze skupinám do 20 osob.

III.  Ochrana památky 

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

Vstup do objektu není dovolen:

·  osobám podezřelým z opilosti nebo vlivu drog

·  znečištěným osobám

·  mládeži do 15 ti let bez doprovodu dospělého, který za něj odpovídá

·  osobám se psy nebo jinými zvířaty

Během návštěvy objektu je zakázáno:

·  jakýmkoliv způsobem poškozovat či ohrožovat objekt a jeho inventář

·  psát nebo malovat po stěnách

·  rušit hlukem

·  jíst a pít

·  kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

·  uskutečnit výstup se zavazadly (ta je možno odložit při vstupu v pokladně) 

 

IV.  Reklamace

Zakoupením vstupenky uzavírá návštěvník smluvní vztah, tzn., že přijímá pravidla Návštěvního řádu. Pokud je poruší, má oprávněný pracovník právo jej požádat, aby objekt opustil.

 V případě nespokojenosti se službami, které mu byly poskytnuty, má návštěvník právo reklamace u pokladníka objektu. Ten je povinen reklamaci vyřešit ihned, nebo pořídit záznam, který předá po skončení služby řediteli Novoměstské radnice. Reklamace musí být vyřízena do 30 ti dnů. Pokud není návštěvník s tímto řešením spokojen, má právo se obrátit na ředitele Novoměstské radnice, který případ vyřeší nejpozději do 30 ti dnů ode dne převzetí.

  Adresa, na níž je možno uplatnit písemné reklamace:
  Novoměstská radnice, p. o.
  Karlovo náměstí 1/23 
  120 00 Praha 2 

 

Na Novoměstské radnici probíhá Vítání občánků. Pokud patříte mezi šťastné rodiče nově narozených dětí bydlících na území Prahy 2 a chcete se zúčastnit vítání občánků, které se koná též v obřadní síni v I. patře, můžete se se svým miminkem přihlásit!

Kde je možné se přihlásit

 

Na Novoměstské radnici se uskutečňují svatební obřady. Zařizují se na Úřadě městské části Praha 2, oddělení matrik, tel.: 236 044 121.

Co je nutné k uzavření manželství na Novoměstské radnici