NOVOMĚSTSKÁ RADNICE

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

 

Původně gotická budova Novoměstské radnice na Karlově náměstí byla stavěna v letech 1377–1398 (podle kamenických značek lze soudit, že se podílela i stavební huť Petra Parléře) a poprvé přestavována již v letech 1411–1418. Zásadní význam pro její vzhled měla raně renesanční přestavba z let 1520–1525, kterou prováděla dvorní huť B. Rieda, snad za přímé účasti samotného mistra. Renesanční podobu objektu zachytil na svých rytinách ve čtyřicátých letech 18. století Josef. J. Dietzler. Po požáru způsobeném bleskem se na další rekonstrukci radnice podílela dvorská huť v čele s architektem Bonifácem Wolmuthem.Novoměstská.jpg

V letech 1806–1811 proběhla klasicistní přestavba, při které byly sneseny štíty a odstraněn portál. Architektonickou podobu radnice obnovilo přebudování jižního křídla podle projektu Antonína Wiehla a Kamila Hilberta v roce 1905. Tito architekti se při práci na projektu rekonstrukce opírali především o již zmíněné zobrazení renesančního stavu radnice na Dietzlerových rytinách. Na nich lze spatřit, že nad hlavní římsou probíhalo atikové patro. V patě sedlové střechy vyrůstaly tři trojúhelníkové štíty a další mohutný štít uzavíral střechu na západní straně. Podle vyobrazení z roku 1606 se štíty nacházely i na straně směřující do dvora.

Radniční věž v jihozápadním nároží je 70 metrů vysoká, ukončená ochozem s nárožními věžičkami a dlátovou střechou s oktogonální vížkou s cobulovitou střechou. Návštěvníkům se odtud nabízí nevšední pohled na Staré i Nové město.

Četné rekonstrukce Novoměstské radnice probíhaly i v minulém století. Po roce 1962 byl objekt vyhlášen národní kulturní památkou. Probíhal zde archeologický výzkum a při rekonstrukci se podařilo odhalit fragmenty původní výmalby. Na východní straně se obnovil renesanční portál do kaple a další prostory se zrastaurovaly tak, aby tento návštěvníkům Prahy ne příliš známý klenot novoměstské architektury mohl zazářit v celé své kráse.

Z knihy: Dagmar Broncová a kol. - Praha 2 křížem krážem
Praha, 2007

http://www.novomestskaradnice.cz

>>NAJÍT V INFOMAPĚ PRAHY 2
 

Google Street View


Zvětšit mapu
Zveřejněno: 03.10.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout