Novela zákona o občanství

S účinností od 29. 10. 2003 platí zákon č. 357/2003 Sb., kterým se změnil zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou nejpodstatnější změny?
1. Byla posunuta věková hranice z 15 na 18 let, kdy pro účely tohoto zákona se rozumí dítětem fyzická osoba mladší 18 let, pokud podle právního řádu, který se na ni vztahuje, nenabyla zletilosti dříve.
2. Byl rozšířen okruh bývalých československých státních občanů, kteří nyní mohou žádat o znovunabytí státního občanství ČR udělením. O udělení na žádost, podanou u příslušného úřadu pověřeného vedením matrik (v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR), rozhoduje ministerstvo, které může, pokud žadatel splňuje podmínky zákonem stanovené, prominout podmínku pozbytí dosavadního státního občanství žadatele.
3. Byl rozšířen okruh občanů Slovenské republiky, kteří mohou požádat o nabytí občanství České republiky bez ztráty státního občanství SR prohlášením.   

mk

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout