PAVILON V HAVLÍČKOVÝCH SADECH

Podnikatel Moritz Gröbe zakoupil území dnešního parku v roce 1870 a vybudoval zde podle projektu Josefa Schulze své sídlo s několika budovami a objekty. Jedním z nich je objekt Pavilonu, zapsanýPavilon.jpg v Ústředním seznamu kulturních památek. Podobně je tomu u většiny staveb v parku, ležícím v památkově chráněné oblasti zahrnující pražské čtvrti Vinohrady, Žižkov a Vršovice, která byla vyhláškou hl. m. Prahy prohlášena za památkovou zónu.

Pavilon je integrálním urbanistickým, architektonickým a výtvarným doplňkem Gröbeho vily. Ta představuje dominantní stavbu v současném parku i v původní zahradě, koncipované jako pozdní novoromantické dílo zahradní architektury. Zpočátku Pavilon sloužil jako střelnice a kuželník, jeho provoz byl pouze sezonní.

Rekonstrukce byla zahájena v roce 2007 demolicí stavebně nesourodých přístavků, které vznikaly v době, kdy budova Pavilonu sloužila k jiným účelům, než bylo její původní určení. V období mezi dvěma světovými válkami zde byly zřízeny dětské jesle. Toto její využití přetrvalo prakticky až do doby poměrně nedávné.

Snahou rekonstrukce bylo obnovit původní ráz stavby se zachováním jeho rekreačně-společenské funkce, v návaznosti na další zařízení parku určené veřejnosti. Patří mezi ně Viniční altán, zrekonstruovaná vinice s nově postaveným Viničním sklípkem a umělou skálou – Grottou, jejíž generální oprava se plánuje na příští rok.

Při obnově Pavilonu byl kladen značný důraz na zachování původních stavebních konstrukcí a prvků. Převážnou část prací na obnově stavby proto tvořily restaurátorské práce. Restaurováno bylo původní hrázděné zdivo, veškeré vnitřní i vnější povrchy stavby včetně střechy, podlah, obkladů stěn, nástěnných maleb a lunet umístěných nad jednotlivými vstupy. V západním křídle byl dle dostupné dokumentace obnoven původní kuželník.

Ke dvěma historickým křídlům Pavilonu byla přistavěna nová část, v níž je umístěno sociální zařízení a zázemí pro provoz kavárny. Společně s obnovou stavby Pavilonu bylo revitalizováno i bezprostřední okolí včetně opěrné zdi u Gröbeho vily a ploch z obou stran jižního křídla, kde byly vysazeny nové stromy a obnoveny mlatové cesty.

Městská část Praha 2 obnovu této kulturní památky financovala ze svého rozpočtu, za pomoci dotace pro obnovu památek Ministerstva kultury ČR a dotace ze státního rozpočtu. Přáním všech, kteří se na této rekonstrukci podíleli, je, aby se zde návštěvníci Havlíčkových sadů cítili co nejlépe.

 

Petr Reiterman,
odd. investic OMI ÚMČ Praha 2

Caffe Pavilon Grébovka

>>NAJÍT V INFOMAPĚ PRAHY 2

 

 

Zveřejněno: 03.10.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout