Plánované stavební práce v Belgické a Varšavské ulici

Z koordinačního jednání MČ Praha 2 se správci inženýrských sítí a TSK hl. města Prahy vyplynuly informace o plánovaných stavebních akcích v ulicích Belgická a Varšavská, které přinášejí dopravní omezení. Skutečný průběh prací se může od uvedených termínů lišit.

U dočasně zřízeného náhradního parkování pro rezidenty je řidič povinen řídit se přechodnou úpravou provozu v podobě přenosných dopravních značek!

 

2. etapa rekonstrukce kanalizace v ul. Belgická
(Pražská vodohospodářská společnost, a. s.; dodavatel Metrostav, a. s.)

 • listopad 2016 – Vánoce 2016
 • úsek Záhřebská – Bruselská
 • Úplná uzavírka, náhradní parkování pro rezidenty zajištěno na křižovatce ul. Americká a Záhřebská, v ul. Jana Masaryka v ul. Bělehradská (úsek Bruselská–Rumunská). Dočasné parkovací karty pro rezidenty parkující v nepřístupných garážích a vnitroblocích zařizuje spol. Metrostav (stavbyvedoucí Ing. Stanislaw Rybczyński, tel. 607 006 031).

 

3. etapa rekonstrukce kanalizace v ul. Belgická
(Pražská vodohospodářská společnost, a. s.; dodavatel Metrostav, a. s.)

 • leden 2017 – březen 2017
 • úsek Jana Masaryka–Záhřebská
 • Úplná uzavírka, náhradní parkování pro rezidenty zajištěno na křižovatce ul. Americká a Záhřebská, v ul. Jana Masaryka v ul. Bělehradská (úsek Bruselská–Rumunská). Dočasné parkovací karty pro rezidenty parkující v nepřístupných garážích a vnitroblocích zařizuje spol. Metrostav (stavbyvedoucí Ing. Stanislaw Rybczyński, tel. 607 006 031).

 

Stavební úpravy NTL a STL plynovodního řadu v ul. Belgická a okolí
(Pražská plynárenská Distribuce, a. s.; dodavatel Qteam, s. r. o.)

 • duben 2017 – květen 2017 v návaznosti na dokončení prací Metrostavu
 • Belgická (Bruselská–Jana Masaryka) s úplnou uzavírkou, částečně Bruselská a Záhřebská bez uzavírky

 

Finální povrchy v ul. Belgická
(Technická správa komunikací hl. m. Prahy; dodavatel Inpros Praha, a. s.)

 • březen 2017 – červenec 2017 v návaznosti na dokončení prací Metrostavu a Qteam
 • Úplná uzavírka, náhradní parkování pro rezidenty zajištěno na křižovatce ul. Americká a Záhřebská, v ul. Jana Masaryka a Bělehradská (úsek Bruselská–Rumunská). Dočasné parkovací karty pro rezidenty parkující v nepřístupných garážích a vnitroblocích zařizuje spol. Inpros (stavbyvedoucí p. Karel Schenk, tel. 724 328 251).

 

2. etapa rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Varšavská
(Pražská vodohospodářská společnost, a. s.; dodavatel ČKV Praha, s. r. o.)

 • 14. 11. 2016 – 21. 12. 2016
 • úsek Záhřebská–Jana Masaryka
 • Úplná uzavírka, náhradní parkování pro rezidenty zajištěno na křižovatce ul. Americká a Záhřebská, v ul. Bruselská, Budečská, Jana Masaryka, Šumavská. Dočasné parkovací karty pro rezidenty parkující v nepřístupných garážích a vnitroblocích zařizuje spol. ČKV (stavbyvedoucí p. Ján Dirlák, tel. 724 836 408).

 

3. etapa rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Varšavská
(Pražská vodohospodářská společnost, a. s.; dodavatel ČKV Praha, s. r. o.)

 • 23. 1. 2017 – 12. 2. 2017
 • úsek Jana Masaryka–Máchova
 • Úplná uzavírka, náhradní parkování pro rezidenty zajištěno na křižovatce ul. Americká a Záhřebská, v ul. Bruselská, Budečská, Jana Masaryka, Šumavská. Dočasné parkovací karty pro rezidenty parkující v nepřístupných garážích a vnitroblocích zařizuje spol. ČKV (stavbyvedoucí p. Ján Dirlák, tel. 724 836 408).

 

 

oddělení dopravy ODÚR ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 24.11.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout