Praha 2 odmítá akceptovat katastrofální stav budovy bývalého nádraží Vyšehrad a podává trestní oznámení (aktualizováno)

Zástupci druhé městské části odmítají akceptovat katastrofální stav budovy bývalého nádraží Vyšehrad a naprostou nečinnost stávajícího vlastníka! Po aktuálním šetření na místě objektu, kdy bylo zjištěno výrazné narušení střešní konstrukce, podala městská část trestní oznámení pro obecné ohrožení.

Od roku 2007 je objekt nádraží v rukou soukromého investora. Ten se však o objekt nestará, a s radnicí Prahy 2 vůbec nekomunikuje. Stavební úřad Prahy 2 vydal rozhodnutí, kterým nařídil kromě jiného provedení účinných opatření proti klimatickým vlivům, zejména zakrytí střechy, aby se eliminovalo zatékání do domu a další devastace objektu. Majitel budovy však nařízení nerespektuje, proto bude stavební úřad dále postupovat v rámci zákona a prostředky vynaložené na zabezpečení objektu bude vymáhat po vlastníkovi.

„Už toho máme opravdu dost! Stav tohoto památkově chráněného objektu je alarmující a přístup vlastníka slušně řečeno hanebný. Jednání magistrátu se soukromým vlastníkem se táhnou roky, a také nikam nevedou. Primátor nám 7 měsíců neodpoví na náš úřední dopis. Obrátili  jsme se proto na orgány činné v trestním řízení a podali trestní oznámení a věc řešíme po linii státní správy. Jsme připraveni udělat razantní kroky, které povedou k záchraně této památky a jedné z dominant Prahy 2,“ uvedla starostka Jana Černochová, která dnes po nahlášení dalších alarmujících informací, vyrazila se zástupci městské části přímo na místo. „Přestože nádraží není v majetku naší městské části, tak jsme pro zajištění maximální ochrany obyvatel ihned zabezpečili okolí objektu zábranami. Budova nádraží bude také pod zvýšeným dozorem městské policie,“ dodává na závěr Jana Černochová.

Geneze:

·  Majitelem budovy bývalého nádraží Vyšehrad je od roku 2007 soukromý investor.

·  Nový majitel odmítal s radnicí MČ Praha 2 komunikovat a řešit chátrající stav budovy.

·  Stavební úřad Praha 2 vedl s vlastníkem budovy několik správních řízení (bez odezvy).

·  Na nezájem vlastníků narážela i nepolevující snaha Prahy 2 o odkup budovy. Městská část měla zájem budovu odkoupit, zrenovovat a její prostory využít jako kulturní centrum. (Například galerie, kavárna, knihovna apod. Jedním z návrhů bylo i umístění slavné Muchovy epopeje.)

·  MČ Praha 2 se několikrát obrátila na MHMP, který má v dané věci větší kompetence (bez výsledku).

·  Vzhledem k nečinnosti MHMP a vlastníka budovy se rozhodla situaci obecného ohrožení řešit sama MČ Praha 2.

·  MČ Praha 2 podává trestní oznámení pro obecné ohrožení.

·  MČ Praha 2 rozmísťuje kolem budovy bezpečnostní zábrany a provádí další opatření vedoucí k bezpečnosti v okolí areálu.

·  MČ na místo povolává statika k posouzení stavu objektu. Povolaný statik ještě v pátek stav objektu bývalého nádraží Vyšehrad zhodnotil a konstatoval, že dočasná opatření, ke kterým městská část obratem přistoupila, jsou z hlediska bezpečnosti dostačující. (Jedná se o bezpečnostní zábrany kolem celého areálu a také posílený dohled městské policie do odvolání.) Praha 2 bude dál celou situaci monitorovat a intenzivně jednat o nápravě tohoto katastrofálního stavu.Nádraží Vyšehrad

Vytisknout