• Praha 2 proti hazardu


    Městská část Praha 2 již řadu let usiluje o vytěsnění provozovatelů hazardních podniků ze svého území. V roce 2012 se jako jedna ze tří městských částí rozhodla vůči této formě „podnikání“ uplatňovat politiku „nulové tolerance“. Boj proti hazardu je ale dlouhodobý proces a řešení bohužel nezávisí vždy jen na rozhodnutích městské části. Postup Ministerstva financí, které má v tomto ohledu nezastupitelné kompetence, však zdaleka není uspokojivý.