Praha 2 získala za rekonstrukci Grébovky další ocenění: nominaci na titul Historické město roku 2013

Za dokončenou rekonstrukci areálu Havlíčkových sadů (Grébovka) si městská část Praha 2 vydobyla vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší realizaci Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón – Historické město roku 2013. Nyní se zúčastní celostátního kola soutěže. O tom, jestli bude Historickým městem roku 2013 v rámci celé republiky, rozhodne celostátní komise, která Prahu 2 navštíví v pondělí 24. února 2014. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Je to již druhé významné ocenění dlouhodobé revitalizace tohoto cenného městského parku v posledních dnech. V pátek 31. ledna byly Havlíčkovy sady vybrány jako reprezentant za kraj Praha do celostátního kola soutěže Památka roku 2013.

Zatímco titul Památka roku má letos svoji premiéru, o cenu Programu regenerace usilují česká města a obce již řadu let. Není to poprvé, kdy své želízko v ohni měla městská část Praha 2, a pokaždé to bylo za obnovu některého z objektů areálu kulturní nemovité památky Havlíčkovy sady. V roce 2009 skončila v krajském kole jako první za citlivou rekonstrukci a dostavbu Pavilonu, o dva roky později stejné ocenění získala za náročnou rekonstrukci Grotty. Nyní se krajským vítězem prestižní soutěže stává celková rekonstrukce areálu Havlíčkových sadů.

Grébovka představuje v podmínkách hlavního města Prahy zcela unikátní prostor, ve kterém se snoubí důmyslné parkové úpravy s krásnou architekturou, pocházející z konce 19. století, do níž současní architekti citlivě zasadili moderní prvky.

„Když jsme koncem devadesátých let 20. století převzali areál Havlíčkových sadů od hlavního města do naší správy, byl to spíš danajský dar. Všechny objekty včetně Gröbeho vily byly v dezolátním stavu, park zanedbaný a bylo zřejmé, že si obnova vyžádá spoustu času a finančních prostředků,“ říká starostka Jana Černochová. „Jsme ale rádi, že jsme se pro náročnou revitalizaci parku nakonec rozhodli. Dnešní Grébovka je perlou mezi pražskými parky, snoubí se tu krásná architektura s důmyslnými zahradními úpravami a lidé se v tomto prostoru mohou cítit opravdu dobře. Kromě oblíbeného místa relaxace se ale Grébovka pomalu stává i dějištěm nejrůznějších kulturních a společenských aktivit, což nás těší dvojnásob,“ zdůrazňuje starostka Jana Černochová. A místostarosta Václav Vondrášek k tomu dodává: Bylo by úžasné, kdyby se k parku jako k perle nyní chovali jeho návštěvníci. Vždyť je tu pro nás všechny. Jsme v očekávání, zda Grébovka, jako jedna z dosavadní řady soutěžících pražských památek, poprvé uspěje i v jedné z obou soutěží v celostátním kole.“

Samotná obnova parku a památkově chráněných objektů trvala zhruba deset let.

Definitivně byla dokončena vloni na podzim parkovými úpravami v horní části sadů.

 

Historie revitalizace Grébovky

  • Systematická obnova památky byla zahájena vyhlášením veřejné anonymní soutěže o návrh architektonického řešení revitalizace památkově chráněného parku Havlíčkovy sady. Základním požadavkem bylo, aby vítězný návrh respektoval komplexní způsob řešení revitalizace Havlíčkových sadů jako veřejného parku a maximálně zachoval stávající strukturu cest i celého parku jako nemovité kulturní památky. Součástí obnovy parku byla v první etapě rekonstrukce romantické části v okolí Grotty. V dalších etapách revitalizace byla v dolní části parku zrekonstruována zeď u Dolní Landhausky, dětské hřiště U štiky, vybudován skladový prostor pro mobiliář parku a WC, dále hřiště na pétanque a vyhlídková plošina u Botiče. Byly opraveny všechny cesty, obnoveny opěrné zídky a schodiště, vybudován závlahový systém, dokončeny kašny včetně technologického zařízení a obnoveno veřejné osvětlení (32 nových historických sloupů). V rámci revitalizace bylo třeba vyřešit i vysoce funkční odvodnění parku a přilehlých budov. Revitalizace parku byla dokončena v roce 2013.
  • Dominantou Havlíčkových sadů je Gröbeho vila, která byla zrekonstruována v letech 2002–2008. Po citlivé rekonstrukci odpovídá současný stav podobě budovy na konci 19. století.
  • Další významnou stavbou je historický Pavilon – objekt bývalé kuželny a střelnice, který byl zrekonstruován v letech 2007–2009. Rekonstrukce se stala impozantním dílem, které bylo oceněno v dubnu r. 2010 první cenou za citlivou obnovu v regionálním kole soutěže O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón za rok 2009. Pavilon byl rovněž oceněn na mezinárodním festivalu architektury v Barceloně.
  • Nedílnou součástí parku je Grotta – umělá jeskyně s vnitřním systémem podzemních chodeb, kde se skrývá důmyslné odvětrávací a odvodňovací zařízení. Po její obnově, která zahrnovala stavební i restaurátorské práce, se stala Grotta s přilehlým jezírkem a vyhlídkou ozdobou západní části Grébovky. Realizace probíhala v letech 2009–2011. Grotta zvítězila v krajském kole soutěže o cenu Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón za rok 2011 a v soutěži Park a zahrada roku 2012 získala městská část za Grottu cenu děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
  • Vinice a vinný sklípek navazují na staletou historii místa. Obnova vinice proběhla v letech 2007–2009. Kromě tradičních odrůd, kterým se zde dobře daří, se dnes pěstují i odrůdy novodobé. V roce 2009 byl ve východní části vinohradu vybudován vinný sklípek.
  • Viniční altán byl zrekonstruován v letech 2002–2004. Šlo o vytvoření repliky dřevěné historické konstrukce altánu i s jeho dekorativními prvky, rekonstrukci zděných částí a obnovu střechy. Nově byl altán rozšířen o přístavbu viničního sklípku, která je podřízena charakteru historického altánu.
  • Oplocení areálu (včetně objektu ostrahy) se šesti vstupními branami je nedílnou součástí parku. Bylo předmětem rekonstrukce v letech 2004–2005. Předlohou pro opravy byly historické podklady a fotografie.
  • Horní dětské hřiště a zázemí zahradníků. Zrekonstruována byla hrací plocha, instalovány nové herní prvky, lavičky, osvětlení, dřevěné stupně k sezení a odpočinku. V objektu zahradníků je umístěno i sociální zázemí pro dětské hřiště.

Celkové náklady na revitalizaci Havlíčkových sadů: 365,3 mil. Kč.
239,4 mil Kč zaplatila městská část Praha 2; 125,9 mil. Kč jsou různé dotace.

 

Podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224, e-mail:chalupskai@p2.mepnet.cz
Zveřejněno: 14.04.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout