Pravidla prodeje bytových domů a byt. jednotek - příloha k usnesení ZMČ č. 73 ze dne 14. 9. 2015

Pravidla prodeje bytových domů a bytových jednotek
DOKUMENT VE FORMÁTU PDF

Zveřejněno: 23.09.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout