Přestavba lékárny VFN

Lékárna Všeobecné fakultní nemocnice, kterou míjíte, když vcházíte hlavním vchodem do areálu na Karlově náměstí, byla otevřena v dubnu 1999. Brzy se však ukázalo, že tento prostor je příliš těsný. A tak se vedení nemocnice rozhodlo pro radikální zásah a už po čtyřech letech přistoupilo k přestavbě tohoto oddělení výdeje pro veřejnost.
„Dokonce i skladové prostory přestaly vyhovovat, navíc se někteří pacienti necítili dobře, když potřebovali důvěrnější konzultaci o užívání léčivých přípravků, či doplňků výživy,“ vysvětluje vedoucí lékárnice PharmDr. Helena Rotterová. Po přestěhování sousedního očního oddělení byla nemocniční lékárna výrazně rozšířena. Pro pacienty a klienty tady vyrostla dokonce i akusticky izolovaná zkušební kabina, aby byla zajištěna důstojnost a diskrétnost při zkoušení různých pomůcek, pro vozíčkáře je nově vytvořen příjezd od vchodu do interny. Bude zajištěna i diskrétní zóna při výdeji léčiv a možnost individuální konzultace s lékárníky.
Tato rekonstrukce v nemocniční lékárně VFN není první. Nedávno bylo rekonstruováno oddělení sterilních příprav léčiv a nově otevřeno oddělení centralizované přípravy cytostatik.
„Dokážeme nyní zásobovat i pacienty v domácí péči,“ doplňuje MUDr. Horák. „To se týká například dialyzovaných pacientů, podobný program připravujeme i pro pacienty s onkologickým onemocněním. Takových pacientů sice není mnoho, ale jsou na svých lécích závislí a přitom kvůli nim nemusí podnikat cestu do nemocnice, která je vysiluje a vlastně ani není nezbytná. Máme speciálně vyškolené farmaceutické laboranty, kteří zajišťují přípravu technologicky náročných lékových forem.“   

daF

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout