BÍLÝ KRUH BEZPEČÍBlíže nespecifikovaný obrázek

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc
obětem a svědkům trestných činů.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

NONSTOP/BEZPLATNĚ 116 006


DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUMBlíže nespecifikovaný obrázek

Adresa
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 – Michle

NON-STOP Linka důvěry DKC
241 484 149 nebo mobil 777 715 215

web Linky důvěry DKC: http://www.linkaduverydkc.cz

www.ditekrize.cz


ACORUSBlíže nespecifikovaný obrázek

centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

nonstop telefonní linka: 283 892 772

e-mail: info@acorus.cz
fax: 283 890 671
adresa: Dělnická 213/12, Praha 7 (vchod z ulice Tovární 11)LINKA BEZPEČÍ 116 111

ZDARMA PRO DĚTI, MLÁDEŽ A STUDUJÍCÍ DO 26 LETPROBLEMATIKA DROG

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality MČ Praha 2 (2019–2022)
Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2019 až 2022 byla schválena usnesením RMČ č. 171 ze dne 1. 4. 2019.
Generace dnešních dětí je silně ohroženou skupinou. Nabídka drog je velmi široká, přístup k nim snadný a mechanizmy omezující šíření drog teprve postupně vznikají.
1)  Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018
https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/NSPP_revize_II.pdf

2) Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2017 až 2020 
http://www.praha.eu/public/2d/46/78/1813594_456870_Protidrogova_politika.pdf


3) Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020   
http://www.praha.eu/public/af/1b/1/2141735_638809_Strategie.pdf