ROTUNDA SV. LONGINA

Románská rotunda sv. Longina v ulici Na Rybníčku patří k nejstarším dochovaným stavbám na území Nového Města. Vznikla někdy ve 12. století jako farní kostel osady Rybníček, připomínané už koncem 10. století. (Ve 14. stol. byl z osady veden nejstarší pražský vodovod do kašen na Koňském a Dobytčím trhu.) Až do 14. století byla rotunda zasvěcena sv. Štěpánu. rotunda_sv_longina.jpg

 

Ke změně zasvěcení došlo pravděpodobně v roce 1410, kdy vyšehradský probošt Václav z Buřenic přenesl z Říma do Prahy ostatky sv. Longina. Svatý Longin byl římský voják, který se zúčastnil ukřižování Ježíše na Golgotě. Podle svědectví sv. Jana Evangelisty probodl již mrtvému Ježíši bok kopím. Události na něho velmi hluboce zapůsobily, uvěřil, že Kristus je synem Božím. Dezertoval z římského vojska a asi třicet let poustevničil nedaleko kappadocké Cesareje, kde byl vypátrán a jako křesťan popraven.

 

V 17. století na ní byla přistavěna věžička, pak se na čas proměnila ve skladiště. V polovině 19. století byla obnovena a ve 30. letech 20. století opravena.

 

Rotunda je pozoruhodná i z astronomického hlediska. Její spojnice s rotundou sv. Kříže, s Malostranskou mosteckou věží a s chrámem sv. Víta ukazuje azimut letního a zimního slunovratu (ovšem v 11. a 12. století).

 

Jednoduchá centrální stavba s kruhovou lodí a jednou apsidou (kněžištěm) je vystavěna z pískovcových kvádrů a menších opukových kvádříků. Vyšší válcová loď je zaklenuta kupolí, vstup je zdůrazněn půlkruhovým obloukem. Nad kuželovitou střechou je prolomena osmi okny. Kaple bývala kdysi zdobena freskami, ústředním obrazem byl výjev ukřižování Krista. Už v roce 1904 shledal architekt Antonín Wiehl nenávratné poškození. Dne 2. června 1941 byla kaple znovu vysvěcena.

Z knih: Antonín Ederer - Ulice a uličky Nového Města Pražského a Vyšehradu, Praha- 2007
Pavel Augusta - Kniha o Praze 2, Praha - 2002

>>NAJÍT V INFOMAPĚ PRAHY 2

 

Zveřejněno: 03.10.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout