Rada

Rada městské části Praha 2 měla na svých řádných jednáních 9. a 23. března na programu celkem 89 bodů.
Z jednání vybírám: rada schválila poskytnutí bezplatných pronájmů prostor v Novoměstské radnici na podporu aktivit v oblasti kultury, finanční účelové dotace na podporu aktivit v oblasti kultury, sociálních služeb, mimoškolní činnosti, životního prostředí a zdravotnictví a na stipendia. Dále schválila úpravy rozpočtu v oblasti školství, termín, místo konání a program 9. řádného zasedání ZMČ Praha 2, navýšení odměn členům volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, záměr pronajmout volné prostory v budově ZŠ Vratislavova 13 a pravidla pro používání grafických symbolů MČ Praha 2. Rada zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na opravu oken a osazení regulačních prvků ústředního topení.
RMČ souhlasila se stanoviskem MČ Praha 2 ke studii „Tramvajová trať Václavské náměstí“, s vypsáním výběrového řízení na opravy bytových domů, s převodem Lékařské služby první pomoci na hl. m. Prahu (na základě zákona č. 320/2002 Sb.), s výběrem znalců pro zpracování znaleckých posudků na ocenění domů vybraných pro odprodej, se záměrem vypsat výběrová řízení na údržbu veřejné zeleně a s výběrem dodavatele na osazení regulačních prvků ústředního topení a opravy bytového domu a stanovila plat ředitelce ZŠ Kladská.
Rada vzala na vědomí záměr Rady hl. m. Prahy na zřízení zón placeného stání a návrh na rozšíření sítě stanovišť taxi. Dále vzala na vědomí vyúčtování Knihovny na Vinohradech, Centra sociálních služeb, Sdruženého ambulantního zařízení Královské Vinohrady a schválila rozdělení jejich hospodářského výsledku. Schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství za rok 2003 a výši odměn jejich ředitelům a vedoucím, odvolala a jmenovala člena rady školy.
Ke standardním bodům patřila bytová problematika a pronájem nebytových prostor nebo veřejného prostranství (výměny a sloučení bytů, uzavření, ukončení, prodloužení a změna nájemních smluv, souhlas s umístěním reklamy, uzavření splátkových dohod), souhlas s pronájmem a povolení vjezdu na veřejná prostranství.

RNDr. Jan Polecha (radní za US – DEU)

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout