Sběrný dvůr v Perucké se opět otevřel

Po dohodě s MHMP se otevřel od pondělí 30. 3. 2020 znovu Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké ul. č.10, Praha 2, s následujícím omezením:

 

Opatření proti COVID:

  1. Ochranné pomůcky/dezinfekce/rouška u obsluhy dvora je samozřejmá
  2. Na sběrný dvůr bude vpuštěn pouze občan s nějakou formou zakrytí dýchacích cest
  3. Na sběrném dvoře bude v jeden okamžik pouze jedno vozidlo – do vjezdu vždy obsluha umístí ceduli STOP, aby se vjezdu dalšího vozu zabránilo

 

Žádáme občany, aby tyto podmínky dodržovali!

 

Sběrný dvůr Komwagu – https://www.komwag.cz/odpady/sberny-dvur-hl-m-prahy

 

Informace o provozní době všech sběrných dvorů jsou k dispozici rovněž na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/tiskove_zpravy_z_mesta/sberne_dvory_na_uzemi_hlavniho_mesta_se.html

Věříme, že otevření sběrných dvorů napomůže omezení vzniku černých skládek na území městských částí.

Další informace o tom, jak v této době nakládat s odpady, najdete zde
http://www.cistadvojka.cz/jak-nakladat-s-odpadem-v-dobe-koronavirove-pandemie