Sbírka pro Kapku naděje pokračuje

Sbírka, kterou městská část Praha 2 pořádá od 31. října 2003 ve prospěch Nadačního fondu KAPKA NADĚJE, úspěšně pokračuje. Kasičky, umístěné v budovách Úřadu MČ Praha 2 na nám. Míru 20 a v Jugoslávské 20, se postupně zaplňují drobnými mincemi a papírovými bankovkami. Do sbírky se zapojují i školy.
Již počátkem prosince předali MČ částku, vybranou pro Kapku naděje, pedagogové a žáci Základní školy Legerova; v rámci této sbírky mezi sebou vybrali 1730,60 Kč. Do sbírky se zapojily také děti z Karlína – žáci a učitelé ze ZŠ Lyčkovo náměstí shromáždili na tento účel 1045,80 Kč. K charitativní akci se rovněž přidali studenti a pedagogové Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze 2, kteří mezi sebou vybrali celkem 2474,50 Kč.
Veřejná sbírka potrvá až do konce září 2004. Její výtěžek bude předán Nadačnímu fondu KAPKA NADĚJE a je určen na pomoc dětem s poruchou krvetvorby, konkrétně na výstavbu nové transplantační jednotky hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol. Jde o jediné pracoviště v České republice, na kterém se provádí transplantace kostní dřeně u dětí.
Kasičky, do nichž je možné vhazovat i prošlé haléřové mince, budou do 28. února 2004 umístěny v budově ÚMČ Praha 2 na náměstí Míru 20 a v Jugoslávské 20. Od 1. března 2004 budou v souvislosti s rekonstrukcí budovy ÚMČ přemístěny do náhradních prostor v Žitné 51 a na Karlově náměstí 8, kde do nich bude možné přispívat až do 30. září 2004.    

Text: len, foto: MBr

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout