Soutěž na dodavatele služeb spojenýchs prodejem bytového fondu finišuje

Jak jsme Vás informovali předchozím dopisem a prostřednictvím novin Prahy 2, poslední kolo soutěže na dodavatele služeb souvisejících s prodejem bytového fondu, tzv. „minitendry“, bylo zahájeno znovu, neboť úplné nabídky, tedy nabídky splňující všechny zákonné požadavky, podal pouze jediný uchazeč. Městská část jakožto zadavatel, ve snaze dosáhnout co nejefektivnějšího výsledku při výběru dodavatele služeb, zároveň stanovila pro nově zahájené „minitendry“ nejvyšší přípustné ceny poptávaných služeb.

Všech pět uchazečů, se kterými je uzavřena Rámcová smlouva, následně podalo ve stanovené lhůtě nové nabídky. Nabídky všech uchazečů splňovaly veškeré zákonné náležitosti.

V pátek 23. 8. 2013 hodnotící komise zadavatele dokončila posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči v „minitendrech“ a doporučila radě městské části uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem či uchazeči, kdy jediným hodnotícím kritériem byla cena poptávaných služeb. Rada městské části Praha 2  by měla rozhodnout o vítězi či vítězích „minitendrů“ na svém řádném zasedání dne 3. 9. 2013.

 

S pozdravem,

 

Ing. Jan Vaněk
zástupce starostky

Zveřejněno: 29.08.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout