Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Stopy židovské přítomnosti hledejte na Novoměstské radnici

 Málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad přibližuje výstava „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“, která je od úterý 6. května k vidění v Mázhausu Novoměstské radnice. Pořádá ji městská část Praha 2, která projekt iniciovala, ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Výstava je pro veřejnost otevřena denně od 10:00 do 18:00, kromě pondělí, vstup je volný.

 Unikátní expozice byla slavnostně zahájena v pondělí 5. května za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana a dalších osobností kulturního a společenského života. Kromě zástupců městské části a Židovského muzea v Praze se vernisáže zúčastnila např. předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, poslanec Parlamentu Ivan Gabal a další. Starostka městské části Praha 2 Jana Černochová při té příležitosti připomněla tragický osud vinohradské židovské komunity v období druhé světové války, kdy z některých ulic byli deportováni téměř všichni obyvatelé. 

Považuji tuto výstavu nejen za nepatrné splacení dluhu našim dávným sousedům, ale i jako jistou výzvu pro nás. Každá doba má své štváče a své ustrašené, a každá doba má taky své oběti.  Neměli bychom se smiřovat s tím, když jakýmkoli lidem berou jejich základní práva, neměli bychom zavírat oči před tím, co se děje za naším prahem. Neměli bychom přejímat bezmyšlenkovitě názory druhých, měli bychom se umět bránit propagandě, neuchylovat se k pohodlnému mlčení,“ zdůraznila při vernisáži starostka Jana Černochová a přidala poděkování všem, kteří se na výstavě podíleli. Především jejímu autorovi, dokumentaristovi Martinu Šmokovi, Židovskému muzeu a lidem, kteří přispěli fotografiemi z rodinných archivů.

Expozice Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 patří k nejvýznamnějším kulturním počinům městské části. Na patnácti informačních panelech se návštěvníci mohou seznámit s málo známými či zcela neznámými skutečnostmi. Jsou zde desítky dosud nezveřejněných fotografií. K nejzajímavějším exponátům výstavy patří dlaždice, která se jako jediný pozůstatek zachovala z někdejší synagogy na Vinohradech, a srdíčko z papíru a látky, které v Malé pevnosti Terezín vytvořila pro svého synovce Anna Pollertová, jež byla posléze popravena. Organizátoři výstavy se obracejí s prosbou na všechny, kteří by doma objevili podobné artefakty, aby se o ně podělili s veřejností a zapůjčili je pro výstavní účely.

Náklady na výstavu přesáhly 140 tisíc korun, další finanční prostředky poskytla městská část na badatelský výzkum v rámci několikaletého vzdělávacího projektu Stopy židů v Praze 2

 
VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 31. SRPNA.

Text: len
Foto: len, vin

1 2 3 
123Stopy židovské přítomnosti
Zveřejněno: 06.05.2014 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 30.06.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout