TÉMA MĚSÍCE : Optimalizace školství v městské části Praha 2

Vážení čtenáři,
v listopadovém čísle Novin Prahy 2 Vás seznámíme se zaměřením a programy základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 2. Rádi bychom tak rodičům pomohli při rozhodování, kam přihlásit svého potomka do první třídy.
Také se ještě vrátíme k diskuzi na téma Optimalizace školství. Jak víte, k 1. lednu letošního roku byly sloučeny základní školy Botičská a Vratislavova, přičemž nástupnickou organizací se stala ZŠ Botičská. K 30. červnu 2006 se chystá další sloučení, tentokrát základních škol Slezská a Na Smetance (s nástupnictvím ZŠ Na Smetance).
Očekáváme vaše názory a postřehy na toto téma na adrese: ÚMČ Praha 2, redakce Novin Prahy 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo na e-mailu: noviny@p2.mepnet.cz. Pište nejpozději do 20. října.    

Redakce

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout