Termíny zápisů do 1. tříd základních škol MČ Praha 2

Název školy   Zaměření   Termíny zápisů
ZŠ Botičská   Vzděl. program Základní škola, zaměř.: všeobec.;    15. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   třídy s rozšíř. výukou TV (kopaná) v 7. – 9. ročníku   16. 1. 2004, 14:00 – 18:00
Dny otevřených dveří: 15. a 16. 1.

ZŠ J. Masaryka   Vzděl. program Základní škola, zaměř.: všeobec.,    15. 1. 2004, 8:00 – 18:00
zapojena do projektu Zdravá škola   16. 1. 2004, 8:00 – 18:00

ZŠ Kladská   Vzděl. program Základní škola, zaměř.:    Výběr. řízení do jazykových 3. tříd se koná 5. 4. 2004
výuka jazyků (zápis až od 3. ročníků)   Den otevřených dveří: 25. 2.

ZŠ Legerova   Vzděl. program Základní škola, téměř polovina tříd    12.1. 2004, 9:00 – 11:00 s možností
dyslektických pro děti s poruchami učení prohlídky školy a školní družiny
   15. 1. 2004, 13:00 – 18:00
   16. 1. 2004, 13:00 – 16:00

ZŠ Londýnská   Vzděl. program Obecná škola, zaměř.: matematika    19. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   a angličtina, zapojena do projektu Výzkumného ústavu    20. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   pedagogického v Praze   Den otevřených dveří: každý den

ZŠ Na Smetance   Vzděl. program Základní škola, zaměř.: všeobec.   15. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   16. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   19. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   Den otevřených dveří: 12. 1. (17:00 – 18:00)

ZŠ Resslova   Vzděl. program Základní škola, zaměř.: všeobec.;    19. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   třídy s rozšířenou výukou basketbalu   20. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   Dny otevřených dveří: 19. – 20. 1.

ZŠ Sázavská   Vzděl. program Základní škola, zaměř.: všeobec.;    15. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   třídy s rozšířenou výukou TV v 6. – 9. ročníku   19. 1. 2004, 14:00 – 18:00
   (plavání, veslování, gymnastika)   Den otevřených dveří 8. 1. (8:00 – 15:00)

ZŠ Slezská   Vzděl. program Základní škola, zaměř.: matematika    15. 1. 2004, 13:00 – 18:00
   a přír. předměty (rozšíř. výuka v 6. – 9. ročníku)   16. 1. 2004, 13:00 – 18:00
   Den otevřených dveří: 15. 12.

ZŠ Slovenská   Vzděl. program Základní škola, zaměř.: všeobec.,    15. 1. 2004, 13:00 – 18:00
   uplatňování prvků z projektu Zdravá škola   16. 1. 2004, 13:00 – 18:00
   Den otevřených dveří: 8. 1. (8:00 – 17:00)

ZŠ Štěpánská   Vzděl. program Obecná škola, zaměř.: všeobec.   15. 1. 2004, 14:00 – 18:00
16. 1. 2004, 14:00 – 17:00
Den otevřených dveří: 9. 1.


Podklady: odbor školství, mládeže a tělovýchovy ÚM

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout