Tipy

Novoměstská radnice
- VÝSTAVY: Od 16. 12. do 9. 1. výstava netradičního fotografického projektu Světlo mého života (viz článek na str. 1). Ministerstvo kultury ČR pořádá s Velvyslanectvím Izraele od 20. 1. do 27. 2. výstavu izraelského malíře Jacoba Porata Rozmluvy s Kafkou. Otevřeno denně 10:00 – 18:00, kromě pondělí.

NKP Vyšehrad
- GALERIE VYŠEHRAD (Nad Libušinou lázní): leden až únor zavřeno. Výstavní program začíná v březnu. l STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění; vstup do kasemat podzemního sálu Gorlice, kde je umístěno šest originálních soch z Karlova mostu; otevřeno denně: 9:30 – 17:00. l Vyšehradský hřbitov se Slavínem, otevřeno denně: 8:00 – 16:00. l Internet: www.praha-vysehrad.cz.

Muzeum Policie ČR
Muzeum je do 5. ledna uzavřeno, poté pokračuje v pravidelných programech. Od 14:00 jsou pořádány středeční pořady Odpoledne patří dětem: 7. 1. Divadélko v muzeu, 14. 1. Soutěžíme ve všem možném (soutěže, hry a zábava), 21. 1. Africké masky aneb kouzelníci a šamani (1. povídání o černém kontinentu) a 28. 1. Odpoledne s Sherlockem (slavíme 150. narozeniny slavného detektiva). l Kolo tety Berty: 13.,14. a 15. 1. vždy v 9:00 a 10:30 – Černé divadlo pokračuje další hrou určenou pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol. l Filmové čtvrtky: 29. 1. od 17:00 romantický příběh o lásce Želary. l VÝSTAVA: od 7. 1. do 15. 2. Vše nejlepší Mr. Holmes – obdivuhodné výročí narození Velkého Detektiva očima České společnosti Sherlocka Holmese; expozice je otevřena denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00. l Internet: www.mvcr.cz/policie/muzeum.htm

Muzeum hlavního města Prahy
- EXPOZICE: Historická Praha (dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784) a Langweilův model Prahy z let 1826 – 1834. l VÝSTAVY: Praha muzeu – muzeum Praze. 120 let muzea hlavního města Prahy: výstava při příležitosti 120. výročí založení muzea představuje poklady depozitářů (do března); Ladislav Sitenský – Portréty významných osobností 20. století… a překvapení navíc: vernisáž 27. 1. v 18:00 (do března). l Každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20:00 za symbolické vstupné 1 Kč. l PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI: stálá expozice věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě (objednávky komentovaných prohlídek na tel.: 224 227 490); otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00, každý první čtvrtek v měsíci vstupné 1 Kč. l Internet: www.muzeumprahy.cz.

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout