Titul Pečovatel/ka roku 2003 získalo devět žen a jeden muž

V první prosincový den uvítala Novoměstská radnice zástupce profese, která u nás stále ještě nepřináší postup na pomyslném žebříčku společenské úspěšnosti a s tím spojené finanční ohodnocení, zato však je nepostradatelnou službou lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou fungovat „na plné obrátky“… Titulem Pečovatel – Pečovatelka roku zde bylo oceněno devět žen a jeden muž, vybraných porotou z několika desítek nominovaných.
Druhý ročník slavnostního vyhlášení tohoto celostátního ocenění se konal v atmosféře právě začínajícího adventu, kterou příjemně dokreslovala vokální skupina Pětník. „Advent je doba, kdy hledáme světlo, protože se stmívá. A vy jste těmi, kteří pomáhají lidem, jimž se zdá, že se v jejich životě stmívá,“ připomněla ředitelka pořádajícího SKP Diakonie ČCE v Praze Mgr. Libuše Roytová a dodala, že smyslem projektu je především ocenit alespoň morálně namáhavou a obětavou práci: „Snažíme se zvýšit prestiž tohoto povolání, mnohdy prožívaného jako poslání.“
Kromě deseti zástupců této profese, oceněných titulem Pečovatel – Pečovatelka roku, si z Novoměstské radnice někteří další odnesli čestné uznání za dosavadní práci v oboru – je na něm rytina anděla hojnosti jako symbolu skutečnosti, že jsou tito lidé nositeli posily. Vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab, který nad projektem převzal záštitu, zhodnotil význam pečovatelské profese takto: „Začínáme zapomínat, že měřítkem úspěchu není materiální zisk. Společnost tyto ,pomáhající profese‘ potřebuje, protože bez nich by se stala pouhou ,džunglí úspěšných‘. Lidská práva v každé zemi nejlépe hodnotíme podle toho, jak se tam vede těm nejslabším. A v tomto směru má Česká republika ještě dost co dohánět,“ připomněl. Smysl práce pečovatelů a pečovatelek tkví především v tom, že díky nim mnoho stářím či nemocí handicapovaných lidí nemusí nutně skončit v ústavu, ale má šanci zůstat ve svém prostředí, nebo alespoň někde na půl cesty. Při posuzování, komu udělí letošní titul a ocenění, porota vycházela z několika kritérií: mezi nejdůležitější patřila opravdovost a konkrétnost odpovědí, schopnost sebereflexe a také umění zvážit rizika této profese.

Text a foto: len

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout