Uměním ke svobodě

V Malém Španělském sále ve Španělské ul. 10 vystavují až do konce dubna své obrazy Kristína Pfeifferová a Marek Milde – umělci, žijící a tvořící v New Yorku. Výstava má podpořit projekt Uměním ke svobodě, určený dětem z dětských domovů. Smyslem projektu je vytvářet prostředí, které by vycházelo vstříc přirozeným potřebám dětí bez rodinného zázemí, a pomáhat vychovatelům „léčit“ často poraněné duše takových dětí. V praxi to vypadá tak, že prázdninový život dětí provázejí umělci. Ti vedou děti v uměleckých dílnách, kde rozvíjejí jejich tvůrčí schopnosti a dovednosti, a zároveň jim zprostředkovávají kontakt s vlastní uměleckou tvorbou. Děti jsou obklopeny jejich obrazy, sochami, fotografiemi, hudbou, tancem a vším, co tvoří umění uměním. V uměleckých dílnách jde krom jiného také o cvičení vůle. „Není žádného lepšího školení vůle, než něco s radostí znovu a znovu nacvičovat, i přes překážky a obtíže,“ vysvětluje jeden z principů projektu Uměním ke svobodě švédský pedagog Frans Carlgen.   

len

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout