Umístění nádob na tříděný odpad zdarma do vlastního domu

Městská část Praha 2 se dlouhodobě potýká s nepořádkem na stanovištích nádob na tříděný odpad umístěných na veřejném prostranství. Nejhorší situace je na Vinohradech. Proto podporuje vlastníky nemovitostí, kteří si chtějí umístit nádoby na tento odpad do vlastního domu.

Nádoby na odpad, vč. obsluhy a likvidace odpadu jsou hrazeny hlavním městem Prahou.
To znamená, že umístění nádob na tříděný odpad do domu je pro vlastníka nemovitosti zcela zdarma, včetně přistavení nádob k vývozu (pokud je vzdálenost od stanoviště nádob k místu vývozu do 50 m včetně schodů)!

 Pravidla při zřizování domovního stanoviště

  • Nová stanoviště se zřizují standardně pro tři základní komodity separovaného odpadu, kterými jsou papír, sklo a plasty. V individuálních případech, na základě výslovné žádosti vlastníka objektu, to může být méně.
  • Domovní stanoviště do počtu 8 bytových jednotek se budou přednostně osazovat nádobami o objemu 120 l, pro více bytových jednotek doporučujeme nádoby 240 l. Základní frekvence odvozu je v obou případech 1x týdně.
  • Za úklid a čistotu stanoviště zodpovídá vlastník/správce objektu. Město u domovních stanovišť pravidelný úklid nezajišťuje.
  • V případě zřízení dostatečného počtu nově schválených domovních stanovišť v rámci konkrétní lokality bude OCP MHMP ve spolupráci s ÚMČ v návaznosti na vytíženost nejbližších venkovních stanovišť následně redukovat počet sběrných nádob nebo frekvenci svozu venkovních stanovišť, popř. bude nejbližší venkovní stanoviště rušit.
  • Domovní stanoviště nejsou určena pro vlastníky rodinných domů na celém území města.

Metodický pokyn MHMP pro zřizování domovních stanovišť je ZDE.

Pokud máte zájem o tuto službu a jste vlastník, nebo správce domu, obraťte se na Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2, a to:

1) telefonicky na bezplatnou Infolinku Ulice Prahy 2 – 800 879 222

2) e-mailem  infolinka@praha2.cz  do předmětu napište „VNITŘNÍ SEPARACE“

3) písemně na adresu úřadu ÚMČ Praha 2, Odbor životního prostředí, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

4) formulář „Žádost o nové domovní stanoviště nádob na tříděný odpad“ je ke stažení na webových stránkách ÚMČ Praha 2 http://urad.praha2.cz/Odbor-zivotniho-prostredi-1

Všem majitelům domů, kteří se na odbor životního prostředí obrátí, poskytneme bližší informace k vyřizování žádostí.

Odbor životního prostředí