Úřad městské části Praha 2 je Přátelským místem

Od roku 2016 je Úřad městské části Praha 2 kromě přívětivého úřadu i „Přátelským místem pro lidi s handicapem“. Znamená to, že dovedeme bezpečně a s porozuměním pomoci třeba i neslyšícím nebo nevidomým. Náš navigační systém pro nevidomé byl naposledy modernizován v roce 2017. Že je radnice bez bariér, o tom se mohou denně přesvědčit lidé na vozíčku nebo maminky
s kočárky. A potvrdil to v roce 2009 Certifi kát o bezbariérovosti, který jsme získali jako jediná městská část v republice a v roce 2016 ho obhájili.
pm
Zveřejněno: 01.08.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout