V naší městské části máme čtyři desítky nových gymnazistů

Od září studuje na území MČ Praha 2 o 38 středoškoláků více než vloni. Stalo se tak díky nové pobočce Gymnasia Jižní Město, která začala fungovat v budově Základní školy Sázavská – byly zde otevřeny první dva ročníky čtyřletého studia. Projekt tohoto gymnázia vybrali představitelé Prahy 2 jako nejlepší ze zhruba desítky zájemců, kteří se přihlásili do výběrového řízení o využití prostor v Sázavské.
Zřejmě vůbec poprvé se tak v republice uskutečňuje společný projekt obce a soukromé školy. Praha 2 řeší standardním pronájmem prostor nejen uvolněnou kapacitu v Základní škole Sázavská, kde je kvůli slabším populačním ročníkům méně žáků, ale chce také, aby se v městské části výrazněji posílila možnost středoškolské gymnaziální výuky. V minulosti zde totiž býval tradičně vysoký počet takových škol. „Poptávka po studiu tady rozhodně je,“ řekl k tomu starosta Mgr. Michal Basch.
Aby Praha 2 zpřístupnila nadstandardní výuku ve škole, která klade důraz na studium dvou cizích jazyků (studenti mají na výběr mezi angličtinou, francouzštinou, španělštinou, němčinou, italštinou, japonštinou, ruštinou a latinou) i dětem z méně majetných rodin, poskytuje těm, jejichž alespoň jeden rodič má trvalé bydliště v naší městské části, sociální a prospěchové stipendium. Jde vlastně o jakýsi příspěvek na pokrytí školného, které činí na Gymnáziu Sázavská 24 tisíc korun ročně. Zastupitelstvo rozhodlo, že už v letošním školním roce dostanou pro první pololetí žáci z Prahy 2 stipendium osm tisíc korun.
V následujících letech pak budou mít šanci získat další stipendium rozdělené do tří složek. Pro první pololetí prvního ročníku to je zmíněných osm tisíc korun, přičemž k nároku na ně postačí rozhodnutí o přijetí ke studiu a potvrzení gymnázia o docházce. Druhou složkou je prospěchové stipendium, které činí do studijního průměru 1,2 osm tisíc korun na jedno pololetí, při průměru do 1,8 je to šest tisíc korun. A když nebude průměr známek horší než 2,4, dostane žák z Prahy 2 za příslušné pololetí dva tisíce korun. Třetí složkou je příspěvek osm tisíc korun na celý kalendářní rok pro studenty z rodin, jejichž průměrný čistý měsíční příjem nepřesáhl v uplynulém roce 1,6násobek životního minima. Radní si přitom vyhradili právo ve výjimečných případech toto stipendium, které se pro závěrečný ročník výuky snižuje na čtyři tisíce korun, přiznat i tam, kde bude příjem domácnosti vyšší než zmíněný 1,6násobek životního minima.
Skutečně výteční studenti z Prahy 2 z nejchudších rodin tak mohou získat středoškolské vzdělání na škole v nadstandardních podmínkách, aniž by je to stálo jedinou korunu – zaplacené školné se jim při znamenitých studijních výsledcích díky stipendiu městské části vrátí třeba i v plné výši. Z nynějších 38 studentů je v Gymnáziu Sázavská zatím jen sedm žáků s trvalým bydlištěm v Praze 2.
Přijdete-li dnes do gymnázia, upoutá vás na první pohled to, že má nejen samostatný vchod, ale i veškeré prostory jsou odděleny od základní školy. „Byl to požadavek základní školy a my jsme ho s nadšením přivítali," uvedla ředitelka gymnázia PaedDr. Růžena Preissová s tím, že se tak odbouraly možné třecí plochy, které by zbytečně narušovaly soužití obou škol. V budoucnu uvažují obě školy o užších formách spolupráce například společnými mimoškolními aktivitami, zájmovými kroužky apod.
„Takové aktivity rozhodně podpoříme,“ prohlásil starosta Basch. „Vzhledem k zaměření gymnázia očekáváme navázání spolupráce se základní školou v Kladské ulici, která je školou jazykovou a má ten problém, že její absolventi nemohou po ukončení studia pokračovat ve studiu v nejbližším okolí,“ poznamenal.   

zv

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout