VINIČNÍ ALTÁN V HAVLÍČKOVÝCH SADECH

Objekt Viničního altánu v dnešním městském parku Havlíčkovy sady byl postaven v letech 1871 – 1888 jako součást honosného letního sídla průmyslníka Moritze Gröbeho. vinicni_altan.jpgStavba celého komplexu byla zrealizována firmou Františka Havla podle návrhu Antonína Barvitia a Josefa Schulze, který se především podílel na dotváření interiérů a doplňkových staveb. Celému areálu vévodí novorenesanční vila s kamennou terasou, pod kterou byla na jižním svahu zakomponována vinice doplněná dřevěným Viničním altánem s výraznými vyřezávanými prvky. Viniční altán se tak stal vedle umělé jeskyně – grotty, kašny se sochou Neptuna a letního altánu (pavilonu) – jedním z romantických doplňkových prvků rozsáhlého komplexu Gröbeho vily. Sloužil jako zázemí přilehlé vinice, zároveň plnil funkci hudebního pavilonu a navíc odsud byl vždy příjemný rozhled.

Viniční altán, samostatně zapsaná kulturní památka, je svou kompozicí velice vyvážené dílo. Byl vystavěn ve dvou výškových úrovních na menší kamenné terase zaříznuté do prudkého svahu vinice. Jednotlivé objekty, ze kterých se skládá, spodní zděná část, horní dřevostavba vyhlídky, spodní dřevostavba terasy se symetrickými křídly postraních pergol, jsou vůči sobě velice citlivě a dobře vyváženy.

V letech 2002–2004 prošel v té době již značně zchátralý altán náročnou rekonstrukcí, která mu navrátila původní lesk a nyní znovu zve k posezení na terase nad kvalitním vínem z přilehlé vinice.  

red

 

Restaurace Viniční altán

>>NAJÍT V INFOMAPĚ PRAHY 2
Zveřejněno: 03.10.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout