VÝZNAM VAROVNÉHO SIGNÁLU SIRÉN

Všeobecná výstraha

Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Vyhlašování může být třikrát za  sebou  v cca tři minutových intervalech.

akustický tvar - varovný signál - sirényAkustický tvar varovného signálu pro sirény

Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu “Všeobecná výstraha”, bude následovat tísňová informace z elektronických sirén, nebo informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci

  • VŠEOBECNÁ  VÝSTRAHA

“ Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“

  • NEBEZPEČÍ  ZÁTOPOVÉ  VLNY

“ Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

  • CHEMICKÁ  HAVÁRIE

“Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

  • RADIAČNÍ  HAVÁRIE

“Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“

  • KONEC  POPLACHŮ

“ Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“

 

Požární poplach

Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu.akustický tvar - hasičský signál - sirény

Vyhlašuje se pouze za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Nepoužívá se k varování obyvatelstva.

Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu “Požární poplach”, bude následovat tísňová informace z elektronických sirén, nebo informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci

  • SVOLÁNÍ  HASIČŮ

“ Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.“

 

Akustická zkouška sirény

Užívá se  k prověrce provozuschopnosti sirén. Zkouška sirén je prováděna pravidelně každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin.akustický tvar - testovací signál - sirény

Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu “Akustická zkouška sirén”, bude následovat tísňová informace z elektronických sirén, nebo informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci

  • ZKOUŠKA  SIRÉN

“ Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

Na základě vyhodnocení vzniku plošných rizik a pro urychlení činnosti při vlastním spouštění, jsou elektronické sirény rozděleny do skupin:

 

Přehled a umístění sirén

PROSTŘEDEK VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ ZAJISTÍ

POZNÁMKA

P.Č

ČÍSLO

ADRESA

 

 

1

25017

Karlovo náměstí 293/13

Člen krizového štábu cestou operačního střediska krizového štábu hlavního města Prahy sdělením: "Žádám o spuštění sirény č. … adresa sirény…"

 

2

25018

Lipová 469/3 (Kateřinská)

 

 

3

25019E

Palackého náměstí 375/4

 

 

4

25020E

Vyšehradská 1711/20

 

 

5

25021

Albertov 2029/5

 

 

6

25022

Sokolská 1882/4

 

 

7

25023E

Vratislavova 31/6

 

 

8

25024

Na Slupi 452/2 (Horská 2a)

 

 

9

25025

Jaromírova 176/52

 

 

10

25026

Krokova 778/9

 

 

11

25031

Legerova 1845/30

 

 

12

25037

Kladská1201/1 (Lužická)

 

 

13

25038

Sázavská 914/8

 

 

14

25039E

náměstí Míru 300/20

 

 

15

25040

Budečská2165c/33

 

 

16

25048

Vinohradská1233/22

 

 

17

25061

nám. I. P. Pavlova 1787/1

 

 

18

52082E

Podskalská 365/10

 

 

19

52111E

Svatoplukova 493/9

 

 

20

52112E

Nezamyslova 621/12

 

 

Poznámka :   E u čísla = elektronická s hlasovým doprovodem

    Bez označení = rotační