Ve zdravém těle zdravý duch

Sport Jerry klub se zabývá všestrannou sportovní činností včetně plavání, spojenou s výukou angličtiny a je určena pro děti od 4 do 12 let. Klub má po devíti letech svého působení téměř 200 členů, z toho 2/3 tvoří děti předškolního věku. Z mateřských škol Prahy 2 dopoledne chodí děti do brodítka na plaveckou přípravku nebo do tělocvičny. Odpoledne probíhá výuka angličtiny spojená s tělesnou výchovou a plaváním. Děti jsou ve Sport Jerry klubu vždy 2 hodiny 2x týdně.
Všechny uvedené činnosti provozuje klub v pronajatých prostorách Vinohradské Sokolovny. Pronájmy tvoří největší část jeho rozpočtu. Ostatní náklady na lektory angličtiny, cvičitele plavání a tělovýchovy, nákup sportovního materiálu jsou hrazeny z příspěvků rodičů, které ale nepokryjí potřebnou částku. Díky pochopení městské části Praha 2, která klubu přispěla v rámci grantových soutěží, se daří řešit nemalé finanční potíže.
Věříme, že naše „trojkombinace“ (angličtina, tělesná výchova a plavání) pod jednou střechou má velký význam pro všestranný rozvoj dětí a naplněná tělocvična nebo bazén je toho důkazem.
Přijďte se na nás také podívat do tělocvičny a ve středu do bazénu vždy od 15 hodin.

Jitka Holubová

Zveřejněno: 04.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout