UPOZORNĚNÍ
Z důvodů nařízení vlády omezující shromažďování lidí přistupujeme k elektronické aukci soutěže o byty za smluvní nájemné. V informačních listech je popsaný postup přihlašování do aukce včetně změny ohledně kaucí, které musí být složeny s předstihem.

Související dokumenty

PRAVIDLA


Správa nemovitostí Praha 2

Seznam všech nemovitostí MČ Praha 2 k 31. 8. 2021

SNP2 spravovaný majetek k 31. 8. 2021