Výběr projektanta

Výběr projektanta byl zveřejněn na profilu veřejných zakázek v červenci loňského roku. Uchazeči o zakázku měli čas na podání nabídky do 17. září 2019.

Zakázku najdete se všemi podklady ZDE

Výběrová komise doporučila Radě městské části akciovou společnost INTAR, která má s podobnými projekty zkušenosti. Rada městské části návrh na svém zasedání 2. 3. 2020 usnesením č. 111 schválila. Nabídka společnosti INTAR byla nejvýhodnější také ekonomicky. Veřejná zakázka byla zadána formou otevřeného řízení (viz odkaz výše). Vybraná společnost zajistí pro městskou část Praha 2 projektovou a inženýrskou činnost pro projekt stavby pobytového sociálního zařízení poskytujícího komplexní péči o seniory včetně osob s demencí, které bude svým klientům vedle pečovatelských úkonů zajišťovat i ošetřovatelskou, rehabilitační a zdravotní péči nepřetržitě 24 hodin denně.
Aktualizováno: 04.03.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout