Vybudování retenční a akumulační nádrže pro svod dešťové vody v Riegrových sadech


retence


Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011472

Městská část Praha 2 realizuje projekt s názvem Vybudování retenční a akumulační nádrže pro svod dešťové vody v Riegrových sadech.

Projekt řeší hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, resp. reaguje na aktuálně neexistující infrastrukturu k zadržení dešťové vody k dalšímu využití a přímý odtok dešťové vody do kanalizace. Projekt reaguje na klimatické extrémy, kdy jsou vlny horka střídány přívalovými srážkami a nedostatečné zasakování srážkové vody vede k jejímu rychlému odtoku do kanalizační sítě.

Vybudováním nádrží (akumulační a retenční) se podpoří retence vody a zpomalí odtok dešťové vody při extrémních klimatických jevech (přívalové srážky střídané dlouhými obdobími sucha). Díky regulaci odtoku vody zadržené při přívalových deštích v retenční nádrži, dojde ke zpomalení jejího odtoku do kanalizační sítě. Voda zadržená v akumulační nádrži bude následně využívána pro zálivku městské zeleně v Riegrových sadech. Akumulace srážkových vod může zlepšit bilanci užitkové vody v období sucha. Zpomalení odtoku vody prostřednictvím jejího zadržení v retenční nádrži a následným pozvolným vypouštěním do kanalizační sítě povede ke zmírnění přetížení kanalizační sítě.

Realizace projektu probíhá od 01.04.2020, jeho ukončení je plánováno na 31.05.2021. Projekt je součástí rekonstrukce zázemí zahradníků včetně kanalizační přípojky u ulice Vozová a Italská.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zveřejněno: 02.09.2020
Vytisknout