Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2

     
logolink

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000264

MČ Praha 2 realizuje projekt s názvem „Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2“ s finanční podporou z ESIF v rámci OP PPR (více o programu zde: http://penizeproprahu.cz/). V rámci projektu dojde k vybudování nového zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v objektu MČ Praha 2 na adrese Na rybníčku, Ječná 29/529, č. parcely 2165. Bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor, přístavba objektu za účelem navýšení potřebné kapacity a úprava venkovních prostor. Nově vzniklé zařízení bude provozováno dle zákona o dětské skupině a jeho kapacita bude činit 40 míst (2 dětské skupiny po 20 místech). Zařízení bude provozováno Centrem sociálních služeb Praha 2 (CSS). Projekt bude realizován do konce října roku 2018.

Cílem projektu je podpořit zaměstnanost rodičů s malými dětmi prostřednictvím vybudování nového zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Složení realizačního týmu projektu je následující:

1)  Hlavní manažerka projektu a kontaktní osoba: JUDr. Andrea Horáková, MPA, tel.: 236 044 366, e-mail: andrea.horakova@praha2.cz
2)  Věcná manažerka projektu: PhDr. Hana Dostálová
3)  Finanční manažerka: Ing. Hana Ferencová

 

AKTUALITY

Projekt Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 je ve fázi realizace

1. 6. 2017

Byla podepsána smlouva o financování s datem nabytí účinnosti 29. 6. 2017

13. 7. 2017

Stavební práce pokračují dle stanoveného harmonogramu

11. 8. 2017

Pokračování stavebních prací dle harmonogramu

24. 10. 2017

Pokračování stavebních prací dle harmonogramu

23. 11. 2017

Stavební práce pokračují dle harmonogramu

30. 1. 2018

Stavební práce pokračují dle stanoveného harmonogramu

3. 4. 2018


31. 5. 2018