Výprava za tajemným stromem gingo

Ve středu 24. září 2014 jsme se vydali na druhou výpravu po Praze 2. Tentokrát naše kroky směřovaly do Riegrových sadů a cestou jsme objevili nejen zvláštní strom z názvu dnešní vycházky, ale i několik zajímavých soch a pomníků.Klíč od Prahy 2 - 2. vycházka

Prvním byl pomník bratří Čapků na náměstí Míru od sochaře Pavla Opočenského. Po jeho prozkoumání už víme, kde jsou napsaná křestní jména bratří Čapků a kde na pomníku najdeme rok jejich narození a úmrtí. Víme, že základní kámen k pomníku byl odhalen v den 100. narozenin Karla Čapka (9. 1. 1990) a slavnostní odhalení hotového pomníku proběhlo v dubnu 1995, což bylo 50. výročí předpokládaného úmrtí Josefa Čapka.

Z náměstí Míru jsme pokračovali dál kolem Vinohradského divadla. V tomto divadle pracovala Anna Letenská, po které je nazvaná nedaleká ulice vedoucí až k Riegrovým sadům. Klíč od Prahy 2 - 2. vycházkaŘekli jsme si, proč se této statečné herečce dostalo takové cti - v Praze 2 jsou jen dvě ulice nazvané po ženách!

Na další zajímavý pomník jsme narazili před budovou Sokola Královské Vinohrady. Byl odhalen před necelými dvěma roky, 8. října 2012. Podrobili jsme pomník detailnímu zkoumání a přišli na kloub spoustě zajímavých věcí! Teď už víme, jaké nápisy na pomníku jsou a co znamenají, v jakém postoji je postava vyřezaná v kovové desce i proč betonový sokl pokračuje i za touto postavou.

NaKlíč od Prahy 2 - 2. vycházka tajemný strom gingo z názvu dnešní vycházky jsme narazili nedaleko krásného vyhlídkového místa v Riegrových sadech. Viděli jsme odtud nejen Pražský hrad s katedrálou sv. Víta, ale Petřínskou rozhlednu, zlacenou střechu Národního muzea a žáci ze ZŠ Na Smetance mezi viděné dominanty hrdě prosadili i svoji školu.

Onen zmiňovaný strom bychom měli správně vědecky nazývat ginkgo biloba, v latině bis znamená dva a lobos znamená lalok. Nasbírali jsme si listy tohoto stromu a pořádně je prostudovali. Zaujalo nás, že je na nich vidět přechod mezi jehličnatými a listnatými stromy. Na listech jsou jednotlivé jehličky těsně vedle sebe, takže tvoří list. Ne každý list měl sice dva laloky, ale na několika exemplářích jsme jasně viděli, proč se mu v češtině říká jinan dvoulaločný.

Třetím pomníkem, u kterého jsme se dnes zastavili, byl pomník Františka Ladislava Riegra – českého vlastence, politika a novináře, který se velmi zasazoval o český jazyk a český národ. Jeho heslem bylo: Nedejme se! Uspořádal například První český ples a stál u zrodu Národního divadla. Přiložením pravítka k mapěKlíč od Prahy 2 - 2. vycházka jsme zjistili, kam se František Ladislav Rieger svým energickým pohledem přes střechy domů dívá! Jelikož na vycházky chodí velmi důvtipné děti, vyřešili jsme společnými silami i zapeklitý problém ohledně příbuzenského vztahu dvou českých velikánů, kteří mají shodou okolností oba dva pomník na území Prahy 2 - Palackého a Riegra. František Ladislav Rieger se totiž oženil s dcerou Františka Palackého (ukázali jsme si ho na tisícikorunové bankovce) Marií Palackou. V jakém příbuzenském vztahu spolu byli Palacký a Rieger?

Na konci naší vycházky jsme ještě přes plot nahlédli do komunitní zahrady a porovnali fotografii ze slavnostního otevření zahrady (31. 5. 2014) se současným stavem. Před necelými čtyřmi měsíci byly bedny se zeminou pusté a prázdné, dnes se tam všechno zelenalo a kvetlo.

Nakonec jsme si zasoutěžili a další malý klíček od Prahy 2 našel po napínavé znalostní bitvě své majitele. Tentokrát putoval do rukou chlapců z 5.B ze ZŠ Sázavská.

 

Zveřejněno: 30.09.2014
Vytisknout