MČ Praha 2 rozšiřuje síť podzemních kontejnerů o šest stanovišť

kontejneryMČ Praha 2 rozšiřuje síť podzemních kontejnerů o šest stanovišť

 

Jde o projekt „Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2“reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003166, spolufinancovaný Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2 (informace o projektu ve formátu PDF)

Podzemní kontejnery budou určeny pro tříděný odpad (čtyři kontejnery – sklo, papír, plasty, nápojový karton). Objem jednotlivých kontejnerů je 3 m³, u skla je kontejner půlený (1,5 m³ na barevné sklo, 1,5 m³ na čiré sklo). Podzemní kontejnery budou rozmístěny na šesti stanovištích Prahy 2. Na každém stanovišti budou čtyři podzemní kontejnery.Jde o podzemní stavbu. Nad úrovní chodníku nebo vozovky se budou nacházet pouze vhozové šachty ve vrchní části barevně rozlišené, aby došlo ke sjednocení se stávajícím městským mobiliářem. Je to podobný typ kontejnerů, které jsou již v provozu na 14 fungujících stanovištích. 

 

Nově budovaná stanoviště:

 

·  Botičská, k. ú.  Nové Město,  parc. č. 2458/1

·  Čermákova, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4222

·  Chopinova, k. ú. Vinohrady, par. č. 4123 a 2281/1

·  Kladská, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4163

·  Lublaňská, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4196

·  Polská, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4125/1

 

Zákres přesného umístění kontejnerů v mapě

Edukační plakát