ZŠ Botičská a ZŠ Vratislavova jsou sloučeny

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 2 došlo k 1. lednu 2004 ke sloučení příspěvkové organizace Základní škola Vratislavova 13 se Základní školou Botičská 8. Nástupnickou organizací se stala ZŠ Botičská, její ředitelkou Mgr. Eva Špálová. V budově ZŠ Vratislavova je nyní detašované pracoviště ZŠ Botičská, které bude fungovat do doby přechodu všech žáků do budovy Základní školy Botičská 8, nebo do jiných základních škol.
Městská část Praha 2 nemá v úmyslu měnit do konce školního roku režim výuky na obou pracovištích. Od 1. září 2004 bude první stupeň z Vratislavovy ulice převeden do budovy ZŠ Botičská. PaedDr. Jana Rybínová, radní a předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání RMČ: „V záměru na postupné sloučení jde především o zachování aktivit obou škol.“
Zastupitelstvo uložilo Radě městské části Praha 2 vypsat do konce ledna 2004 výběrové řízení na uvolněné prostory v budově Vratislavova 13. Podmínkou pronájmu je užití této budovy pro potřeby školství. Na základě rozhodnutí Rady hlavního města Prahy bylo zrušení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13, IČ 48132381, deklarované v usnesení z 21. 10. 2003, vypuštěno.   

MBr

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout