Základní škola Legerova oslaví v říjnu 110 let

V pondělí 25. října odpoledne vypukne v Základní škole Legerova 5 sváteční nálada: začnou zde slavit 110. výročí vzniku školy. Obecná měšťanská škola pro dívky v Praze na Karlově byla postavena v r. 1894 nedaleko kostela Karla Velikého. Jak praví školní kronika: „V přízemí umístěna jest opatrovna, na druhé straně (do ulice Sokolské) obecná i měšťanská škola chlapčí.“
Dvoupatrovou budovu s průčelím do Táborské ulice č. p. 1878 (nyní Legerovy) postavil (od 19. června 1893 do 15. září 1894) nákladem přes 200 tisíc zlatých na bývalých městských pozemcích pan stavitel Sakař podle plánů stavebního rady Bulíře. Místo pro stavbu školy bylo pěkné: Táborská ulice byla dlouhá a tichá, končila na hradbách (tzv. šancích). Na vrchu nad Nuselským údolím stála budova České dětské nemocnice (v 60. letech musela ustoupit Nuselskému mostu). Na úpatí kopce pod nemocnicí se rozprostíraly krásné zahrady a okolo kostela byl sad zvaný „Ticháček“, kde se žáci často scházeli při poledních přestávkách, nebo odpoledne na procházkách.

Vyučování zvlášť pro dívky a chlapce
Chlapecké a dívčí třídy byly striktně odděleny (což trvalo až do roku 1950). Vyučování začalo už 18. září 1894. Chlapecké měšťanské škole řediteloval V. Rubricius a dívčí školu vedl zastupující ředitel Fr. Sládek. Žáci obecných a měšťanských škol sem docházeli z poměrně velké dálky: z Ječné ulice, z Žitné ulice, z okolí Karlova náměstí, z Resslovy ulice a z okolí Vyšehradu. V období I. světové války sem chodilo 482 žákyň a 131 žáků.

Období rozkvětu
Za I. republiky se od roku 1930 začalo vyučovat globální metodou, učivo se řídilo podle nových osnov; hodiny byly pětačtyřicetiminutové. Děti mohly navštěvovat hodiny francouzštiny, ve III. ročníku měšťanky dívky vařily, hoši rýsovali, ve IV. ročníku se žáci učili i těsnopis. Ve 30. letech byly v budově umístěny také odborné živnostenské školy (malířské, holičské). Byly zřízeny mnohé kroužky (kluby) – zeměpisný, čtenářský, umělecko - výchovný, počtářský a dramatický. Úspěšné bylo i loutkové divadlo – v tom pomohli členové Divadla na Slupi. Pro zajímavost uveďme, že v letech 1933 – 1937 působil na chlapecké měšťanské škole jako ředitel spisovatel Eduard Štorch.

Těžká doba okupace
Přicházel rok 1938... Děti z vlastního popudu vybraly na obranu státu 338 Kč. Do školy byly přijímány děti uprchlíků, škola pořádala sbírky šatstva a prádla: v chlapecké škole bylo odevzdáno 80 balíků šatstva a obuvi a 35 balíků potravin.
V roce 1940 byly obě školy spojeny, dívčí škola se přestěhovala do chlapecké, protože do budovy dívčí školy se nastěhovaly oddíly německé pracovní služby. Vyučovalo se tři dny v týdnu a vyučování němčiny bylo rozšířeno na pět vyučovacích hodin. V roce 1941 se zase přestěhovala chlapecká škola do školy dívčí a budovu obsadilo německé vojsko.

Poválečná obnova
V roce 1950 nastal přelom ve školství, když začal platit nový zákon o jednotném školství. Dívky a chlapci chodili do tříd společně, byl zaveden nový školní řád, klasifikační řád a zavedeny žákovské knížky. Od 1. září 1953 byly školy v Sokolské a Legerově ulici spojeny v jednu osmiletou střední školu a ředitelství bylo v Legerově ulici. V roce 1957 byl ve škole stále vysoký počet žáků (1359). Jejich úbytek se začal projevovat v polovině 70. let v souvislosti s otevřením mostu přes Nuselské údolí v roce 1974. Navíc se stávalo zatížení Sokolské a Legerovy ulice kvůli automobilovému provozu neúnosné. Rodiny se začaly stěhovat na různá pražská sídliště a v roce 1974 bylo ve škole zapsáno již jen 470 žáků.
V roce 1976/1977 zahájila v budově vyučování rovněž polská škola při velvyslanectví PLR v Praze: byla pro ni uvolněna polovina prvního patra v Sokolské ulici. Spolupráce s polskými pedagogy byla vždy velmi dobrá a několik let se konaly soutěže mezi českými a polskými žáky. V roce 1980 byla ZŠ přejmenována na „Školu československo - polského přátelství“.
V roce 1994 oslavila Základní škola Legerova velké kulaté výročí, sto let od svého založení. V době uzávěrky tohoto čísla finišovaly přípravy na setkání minulých a současných žáků i učitelů při oslavě 110. výročí založení školy. Do 15. října mohli odevzdat žáci své příspěvky do výtvarně – literární soutěže Škola naším pohledem, jejíž výsledky budou v rámci oslav také představeny. Dolaďoval se program na školní akademii, končily přípravy výzdoby tříd, kde budou představeny aktivity žáků a historie školy, probíhaly poslední úpravy v organizaci občerstvení pro účastníky oslav. Všichni, žáci i učitelé, se už moc na 25. října těší.

Text: van, foto: archiv ZŠ Legerova

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout