Zastupitelé budou rozhodovat o zásadách privatizace bytů

S návrhem kritérií pro privatizaci bytových domů ve správě městské části Praha 2 souhlasila 13. ledna rada městské části; zároveň ho doporučila ke schválení zastupitelům, kteří budou na toto téma jednat v úterý 3. února. Pokud se na definitivním znění zásad shodnou, nechají radní v příštích měsících vypracovat seznam konkrétních domů, určených k privatizaci.
Vedení městské části navrhuje především privatizaci po celých domech, nikoli po jednotlivých bytech. Tzv. podílových domů, v nichž má obec jen několik bytů, je v současné době 40. Tato praxe se však neosvědčila: „Ukázalo se, že se městská část nezbavila výdajů na správu a udržování domu a domluva s více partnery byla obtížná,“ říká zástupkyně starosty pro oblast majetku Jana Černochová.
Další navrhovanou zásadou je prodávat pouze právnickým osobám (tj. družstvu, společnosti s ručením omezením apod.). Oproti první vlně privatizace, která proběhla zhruba před šesti lety, již není nutné, aby o koupi bytů projevilo zájem minimálně 50 procent nájemníků. „Cílem je rozšířit spektrum těch, kteří mohou domy privatizovat,“ zdůrazňuje Jana Černochová. Tuto snahu by měla podpořit také skutečnost, že ze tří možných způsobů ocenění radní navrhují prodávat domy za cenu administrativní, která je stanovena vyhláškou.
V současné době má městská část celkem 358 domů – 309 bytových, 30 nebytových a 19 školských objektů. Bezmála 5000 bytů ve správě městské části představuje zhruba 13 procent celkového bytového fondu na území Prahy 2, což je na pražské poměry velmi málo. Počátkem 90. let minulého století převzala radnice do své správy značně zdevastovaný majetek, a tak v první vlně privatizace prodala 132 domů ve snaze zbavit se neúnosných investic do oprav. V 90. letech zde navíc proběhla silná vlna restitucí a značná část domů se vrátila do rukou soukromých majitelů nebo jejich potomků.
Připravovaná druhá vlna privatizace je teprve na počátku – návrh zásad je prvním, i když nesmírně důležitým krokem. Zatím není rozhodnuto, kolik domů by se mělo privatizovat. Měly by to být domy, jejichž příjmy jsou v porovnání s výdaji na opravy výrazně nižší. Privatizovat se však rozhodně nebudou objekty, které slouží potřebám školství, sociálním službám a podobně.
Již nyní existuje poměrně jasná představa, kam peníze z chystané privatizace půjdou: „Výnosy z privatizace budou sloužit ku prospěchu všech obyvatel Prahy 2. Máme seznam konkrétních projektů, které by takto mohly být financovány, např. dětská hřiště a podobné akce,“ upozorňuje zástupkyně starosty Jana Černochová.    

len

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout