Zastupitelstvo

Sedmé řádné zasedání ZMČ Praha 2 se konalo 9. prosince v Novoměstské radnici.
O sloučení ZŠ Vratislavova se ZŠ Botičská se dočtete více v článku na této straně.
V rámci podpory jediného klasického kina na území MČ zastupitelé rozhodli o poskytnutí finanční dotace na provoz Bia Illusion ve výši 300 000 Kč. Dále odhlasovali poskytnutí finanční dotace ve výši 200 000 Kč společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů s r. o., na uspořádání kulturní akce 6. festival swingové hudby a 200 000 Kč na uspořádání kulturní akce 9. reprezentační ples na Vinohradech. Dalším zásadním rozhodnutím je souhlas ZMČ se záměrem zřídit zóny placeného stání na celém území MČ Praha 2 (viz Noviny Prahy 2 č. 11/2003 a 12/2003).
Úplný zápis z jednání bude po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 a na internetu: www.praha2.cz.
Příští zasedání ZMČ, které je veřejné, se bude konat 3. února 2004 od 16:00 v Novoměstské radnici.    

MBr

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout