Zimní údržba vozovek a chodníků v Praze 2

1. Čištění vozovek zajišťuje Technická správa komunikací (dále TSK), která je pověřena Magistrátem hlavního města Prahy vykonávat funkci správce komunikací. Čištění se provádí v období duben - listopad. Hlavní komunikace se čistí v době slabšího automobilového provozu (soboty, neděle, noční hodiny). Vedlejší ulice se čistí v rámci programu komplexního úklidu komunikací (dále KUK) jednou měsíčně se zajištěním odtahu vozidel, parkujících v rozporu s dopravním značením, a jednou měsíčně bez odtahů. KUK se provádí za užití čisticích mechanismů s doplňkovým ručním čištěním.
2. Zimní úklid vozovek zajišťuje rovněž TSK na všech vozovkách kromě místních komunikací, na kterých se dle vyhlášky hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb. ve znění dalších předpisů sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje. Neudržované vozovky budou označeny příslušnými dopravními značkami.
3. Čištění chodníků je povinností majitelů přilehlých nemovitostí. Část této povinnosti převzala na sebe Městská část Praha 2 tím, že tuto službu zajišťuje na vlastní náklady. Na hlavních pěších trasách se čištění chodníků provádí každý všední den, ve vybraných lokalitách ještě v sobotu. Toto čištění se provádí strojově v kombinaci s ručním čištěním. Na ostatních chodnících se čistí ručně každý všední den, z toho jednou týdně v kombinaci se strojovým čištěním. Součástí programu udržování čistoty na ulicích Prahy 2 je i instalace odpadkových košů (celkem 160 kusů, speciálních košů na psí exkrementy (celkem 183 kusy) a odstraňování psích exkrementů z chodníků, parkových cest a trávníků formou mobilního sběru („psí vysavač“).
4. Zajištění schůdnosti chodníků v zimním období je rovněž povinností majitelů přilehlých nemovitostí. I v tomto případě poskytuje Městská část Praha 2 službu občanům tím, že zajišťuje odklízení sněhu a námrazy. V souladu s vyhláškou hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb. ve znění dalších předpisů se na pěších komunikacích udržuje schůdnost v šíři 1,5 m na chodnících širších než 2 m, u chodníků užších než 2 m se udržuje část v šíři 1 m a na chodnících užších než 1 m do plné šíře. V 1. programu se zajišťuje odstraňování sněhu a posyp na chodnících kolem komunikací 1. pořadí (hlavní tahy) a kolem obchodních center do 4 h od začátku spadu či tvorby námrazy. Podobně zajišťuje schůdnost TSK na tramvajových zastávkách. V případě potřeby se provádí průběžně. Na ostatních pěších komunikacích - kromě těch, kde se dle vyhlášky hlavního města Prahy č. 45/1997 ve znění pozdějších předpisů schůdnost nezajišťuje, se odstraňování sněhu a posyp provádí do 8 h od začátku spadu sněhu nebo tvorby náledí. V parcích se zpravidla udržují pouze tzv. páteřní cesty. Všechny pěší komunikace, které se v zimě neudržují, by měly být označeny tabulemi. Tyto tabule však bývají často terčem vandalismu, a proto neoznačení cesty nemusí ještě znamenat, že jde o cestu udržovanou.
Informace o jednotlivých lokalitách poskytne odbor životního prostředí (tel.: 2251 5136).

RNDr. Ludmila Pavlíková, ved. odoboru živ. prostře

Zveřejněno: 14.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout