Změna provozní doby fialové zóny v okolí Prahy 10

Od 1. 10. 2017 funguje v Praze 2 nový magistrátní systém zón placeného stání (ZPS) a vedle modrých zón vznikly nově zóny fialové. V těch mohou bez omezení parkovat držitelé parkovacího oprávnění. Návštěvník zde pak může krátkodobě zaparkovat, přičemž v provozní době musí zaplatit poplatek. Provozní dobu určuje svislá dopravní značka a v souladu s tím je nastaven parkovací automat i webová aplikace virtuální parkovací hodiny.  Základní provozní doba fialové zóny v režimu pondělí až pátek od 8 do 20 hodin se však ukázala jako nevyhovující zejména u hranice s Prahou 10. Zde prakticky ihned po zavedení vznikly rezidentům vracejícím se domů až ve večerních hodinách velké problémy s hledáním parkovacích míst. Na noc se sem přesunula vozidla částečně i z Prahy 10 a využila tak možnosti parkovat bezplatně. Praha 2 na tento problém urychleně zareagovala a požádala prostřednictvím správce ZPS o změnu provozní doby fialových zón v příhraniční oblasti u Prahy 10 na dobu pondělí až pátek nepřetržitě. Návštěvník zde tedy od 18. 12. 2017 již nemá možnost volného parkování přes noc. Oblast, které se úprava provozní doby fialové zóny týká, je vyznačena na přiložené mapce.(Červené body jsou svislé značky, kterých se tato změna týká v modře ohraničeném prostoru.)

Aby bylo možné provést tuto úpravu co nejrychleji, došlo zatím k přelepení stávajícího časového údaje na svislém dopravním značení. Provozní doba fialových zón je zde nyní stanovena pouze dny pondělí až pátek, tedy od pondělních 0:00 hod. až do pátečních 24:00 hod. nepřetržitě. Jedná se o nejhůře postiženou oblast, nicméně změny budou možné i v jiných částech Prahy 2 díky usnesení Rady MČ Praha 2, které bylo přijato v říjnu. Stane se tak po 1. 2. 2018, do té doby je Magistrát hl. m. Prahy společně se správcem ZPS Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., plně vytížen zaváděním nového systému ZPS v Praze 3 a Praze 7.

Značení


Mapka ve formátu PDF


Značení 

Zveřejněno: 20.12.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout