Známé osobnosti proti represím na Kubě

Pod tímto heslem vyrostlo ve třetím březnovém týdnu na Václavském náměstí symbolické vězení, jehož účelem bylo upozornit na soustavné porušování lidských práv na Kubě. Právě před rokem kubánský režim zatkl 75 představitelů demokratické opozice.
V symbolickém vězení, které na Václavském náměstí vybudovala společnost Člověk v tísni, za každého ze 75 kubánských vězňů někdo symbolicky „odseděl“ jednu hodinu. Své svobody se pro tento účel dobrovolně vzdali bývalí političtí vězni či disidenti, politici, umělci, novináři a mnozí další, kterým není lhostejné soustavné porušování lidských práv režimem Fidela Castra – byl mezi nimi i starosta MČ Praha 2 Michal Basch.
Václavské náměstí se tak na čtyři dny stalo místem, kde probíhaly často živé diskuse o komunistickém režimu na Kubě. Zvláštní pozornost cela získala také díky vystoupení ministra zahraničí Cyrila Svobody, který právě odsud reagoval na hanlivý projev kubánského ministra zahraničí Felipa Péreze Roqua o tom, že Česká republika je „opovrženíhodným lokajem USA“.
Společnost Člověk v tísni při ČT podporuje kubánskou demokratickou opozici a nezávislé novináře již více než sedm let. Podpora společnosti Člověk v tísni je zaměřena také na rodiny politických vězňů, kteří byli právě před rokem uvězněni. Jejich rodiny jsou v zoufalé situaci, často přišly o veškeré zdroje příjmů. Příbuzní politických vězňů jsou vystaveni represím a z politických důvodů nemají často šanci získat na komunistické Kubě práci. Vzhledem k tomu, že velká část vězňů odpykává své tresty ve více než pětisetkilometrové vzdálenosti od domova, návštěvy rodinných příslušníků jsou značně zkomplikovány, ne-li téměř vyloučeny. Na pomoc vězněným kubánským disidentům a jejich rodinám vyhlásila Společnost Člověk v tísni při ČT veřejnou sbírku SOS KUBA, ze které jsou již po dobu jednoho roku vypláceny humanitární finanční příspěvky postiženým rodinám. Do konce března kurýři společnosti Člověk v tísni navštívili 50 rodin, kterým osobně předali finanční podporu.
Informace o všech 75 zatčených najdete na webových stránkách www.soskuba.cz, více informací o činnosti Společnosti Člověk v tísni při ČT na www.clovekvtisni.cz

Text: Karolína Nováková, foto: Jan Turek

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout