OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány NEBUDOU. Taktéž NEBUDOU zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Parkování (Martina 23.9.2021 13:19)
  Dobrý den, bydlím a trvalý pobyt mám v jižních Čechách.
  Mám osobní vůz, který ale využívám i ke služebním účelům. Jak je to prosím, když potřebuji parkovat u firmy na Praze 2, ve které pracuji a vůz je ale napsaný na mě? Jde to nějak zařídit přes firmu? Moc děkuji a přeji krásný den. S pozdravem
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 23.09.2021 13:57)

   Dobrý den,

   tady je víc možností v závislosti na tom, zda např. máte vlastní IČO a v dané firmě vykonáváte zakázku nebo jste třeba jednatelkou dané firmy.

   Pakliže jste ve firmě pouze jako zaměstnanec, jste návštěvník, parkovací oprávnění nezískáte. Parkovací oprávnění by mohla zařídit pouze daná firma, tzv. přenosné. Stojí 30 000 Kč/rok.

   Pokud jste ale např. jednatelkou dané firmy, nebo máte vlastní IČO a vykonáváte na Praze 2 zakázku, byla by možnost parkovací oprávnění získat. Bude se řešit i vozidlo, komu patří, respektive, zda ho máte psáno na své rodné číslo či IČO.

   Je tu příliš mnoho neznámých a možností, obraťte se, prosím, telefonicky přímo na výdejnu parkovacích oprávnění 236 044 266 / 236 044 267 / 236 044 371 nebo na e-mail zps@praha2.cz.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Oprávnění k parkování (Marek 22.9.2021 16:30)
  Dobrý den,
  Chtěl jsem se zeptat, zda-li je možné si vyřídit oprávnění k parkování na modrých zónach v blízkosti nemovitosti ve které platím nájem (Praha 2)? Jsem studentem VŠ a nemám v Praze trvalé bydliště. Zaslechl jsem někde že je možné si zažádat o přechodné bydliště a vyřídit si parkování s nájemní smlouvou. Děkuji za info.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 22.09.2021 17:20)

   Dobrý den,

   žádat o parkovací oprávnění rezidentské můžete pouze na základě adresy trvalého pobytu (uvedena v občanském průkazu), na nájemní smlouvu žádat nelze. Přechodný pobyt můžou mít cizinci žijící v ČR. Jiné další možnosti k získání parkovacího oprávnění jsou pouze vlastnictví nemovitosti či podnikání na dané městské části.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Bělehradská - rekonstrukce (RK 17.9.2021 8:58)
  Dobrý den. Prosím o sdělení, jaká bude kapacita parkování pro rezidenty a zásobování obchodů v ulici Bělehradská (úsek Jugoslávská-Anglická) po dokončení aktuální rekonstukce zastávek (plánovaný konec 14.10.21).
  Je, prosím, někde k on-line nahléduntí výkres finálního stavu úprav?
  Děkuji!
  RK
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.09.2021 10:06)
   Dobrý den, pane Klimeši,

   situace se má následovně:

   Stávající stav:

   Stávající vodorovné dopravní značení bude v souvislosti s úpravou povrchů odstraněno. Ze svislého dopravního značení bude ve stávající poloze ponecháno pouze několik značek, a to převážně značky upravující přednost v jízdě. Část značek bude zejména v souvislosti s úpravami nároží přemístěna. Zbylé značky, především značky upravující parkování v Bělehradské ulici (které bude v rámci úprav značně redukováno), budou demontovány.

   Definitivní stav:

   Dopravní režim v ulici Bělehradská dozná po rekonstrukci zásadních změn. V souvislosti s rozšířením zastávkového ostrůvku (zastávka směr Muzeum) dojde k zúžení přilehlého jízdního pásu na šířku 3,75 m, čímž bude v těchto místech znemožněno parkování.

   Jízdní pás při východní straně ulice (tj. jednosměrně pojížděný pás od ulice Jugoslávské k ulici Anglické) je až po konec zastávky nově bez vodorovného značení s výjimkou přechodů pro chodce na začátku a konci zastávky.  Za zastávkou přechází jízdní pruh v řadicí pruhy křižovatky s Anglickou ulicí. Zde došlo k nahrazení části podélného prahu souvislou čarou V1a (0,25), což v kombinaci s úpravou konce zastávky prodlužuje levý řadicí pruh. Řadicí pruhy jsou od sebe odděleny podélnou čarou přerušovanou V2b (1,5/1,5/0,125) a podélnou čarou souvislou V1a (0,125), v každém pruhu se nachází trojice směrových šipek V9a v pětimetrových rozestupech. Příčná čára souvislá V5 (0,5) u křižovatky s Anglickou je obnovena v původním umístění přes oba jízdní pruhy a kolej směr Muzeum. Dále je v původním umístění obnoven nátěr přechodu pro chodce a podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25) označující okraj hlavní pozemní komunikace v křižovatce.

   V souvislosti se zprůjezdněním Vocelovy ulice dochází rovněž ke změně dopravního režimu v ulicích Vocelova a Mikovcova. Ulice Mikovcova je ponechána jednosměrná (směrem od Legerovy k Bělehradské), nově je z ní však povoleno odbočit pouze vpravo do Bělehradské ulice na tramvajovou trať a dále do Vocelovy ulice, která je nově jednosměrná (směrem od Bělehradské k Legerově). Za tímto účelem je v dotčeném úseku tramvajové trati (mezi Mikovcovou a Vocelovou) zřízena mezi kolejemi podélná čára souvislá V1a (0,125), která jasně vymezuje koridor pro pohyb silničních vozidel po tramvajové trati.

   V místě zaústění Vocelovy ulice do Bělehradské je v souvislosti s jejím zprůjezdněním zřízen chodníkový přejezd, který zároveň plní funkci přechodu pro chodce.

   Kvůli zavedení jednosměrného provozu ve Vocelově ulici je nutné upravit značení ohraničující šikmá stání V10g, do kterých bude nově najížděno ve směru od Bělehradské ulice.

   S ohledem na provoz rozměrnějších vozidel (např. za účelem svozu odpadu nebo zásobování) dochází po prověření vlečnými křivkami k některým úpravám, v ulici Mikovcově se jedná o zkrácení parkovacích pruhů po obou stranách komunikace (posun čar V10g), v ulici Vocelově o posunutí místa pro zásobování V12a.

   Zde je situace JPG a PDF.

   Další dotazy prosím směřujte na správce komunikace ZDE.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

    

 • Otázka: Chodí pokuty do datové schránky? (Eva K. 15.9.2021 9:06)
  Dobrý den, mám zřízenou datovou schránku (jako fyzická osoba) a chci se zeptat, zda mi prioritně budou chodit oznámení o přestupcích (zpravidla pokuty za parkování) právě do datovky? Nebo si toto musím někde nastavit, aby úřady využívaly pro komunikaci se mnou pravě tento elektronický způsob? Děkuji za informaci, Eva K.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.09.2021 10:32)
   Dobrý den,

   pokud nedojde k selhání lidského faktoru, měla by Vám korespondence od správních orgánů chodit do datové schránky automaticky.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Parkovací omezení - film (Xenie 27.8.2021 22:33)
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje možnost nahlednout do povoleni k umístění dočasných dopravních značek v ulici Bělehradská v úseku od křižovatky Bělehradská-Koubkova-Bruselská směr Nusle? 28.8. zde filmaři plánovalu natáčení reklamy a umístili značky tydten předem, což je v pořádku. Avšak 27.8. večer značky se záhadně přemístily o kus blíž, tudíž některá auta, která parkovala před zákazem se najednou ocitla za ním. Navic 27.8. byla nainstalována výstražná značka informující o dalším nebezpečí (ta se taky v průběhu dne posouvala), avšak zadna dodatková tabulka o druhu nebezpečí již nebyla umístěna. Hledala jsem povolení na úřední desce a bohužel jsem nic k tomuto datu nenašla. Prosím tedy pokud možno o kontrolu, o jake pozemky/parcely se jednalo v rámci omezení parkování filmovým štábem. Předem děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.08.2021 8:38)
   Dobrý den, paní Xenie,

   v tomto případě se musíte obrátit na Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, jedná se o místní komunikaci I. třídy a zde je tento odbor příslušným silničním správním úřadem.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: změna trvalého bydliště (KK 7.7.2021 15:08)
  Dobrý den,
  budu měnit trvalé bydliště z Prahy 2 do jiné části Prahy. Zakupuji parkovací oprávnění online. Chtěla jsem se zeptat, zda se tato změna automaticky propíše v systému nebo musím odhlašovat parkování na Praze 2 a přihlašovat se na nové. Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 07.07.2021 17:16)

   Dobrý den,

   pakliže máte platné parkovací oprávnění na Praze 2 a stěhujete se na jinou městskou část, dostavte se nejdříve k nám osobně na výdejnu a parkovací oprávnění zde zrušíte. Podle toho, kolik bude zbývat času, se Vám vrátí poměrná částka za neodparkované měsíce. Vezměte si s sebou občanský průkaz a číslo bankovního účtu. Vyplňuje se žádanka, kterou si můžete předpřipravit doma – https://www.praha2.cz/file/BVv1/Vratka-POP-MC-Praha-2.pdf

   Následně můžete žádat o oprávnění na jiné městské části (lze zařídit v jeden den).

   Pochopitelně pokud Vám na „dvojce“ parkovací oprávnění končí, a bude Vám to tak vyhovovat, lze žádat o oprávnění na jiné městské části od následujícího dne.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: výměna vozidla (iva 5.7.2021 12:16)
  Dobrý den, prodala jsem vozidlo, na které jsem měla vyřízeno rezidentní parkování, zároveň jsem koupila nové vozidlo. V tuto chvíli čekám na zaslání technického průkazu po odhlášení již bývalým vlastníkem. Je možné převést uhrazené parkovaní na nové vozidlo již na základě kupní smlouvy? Nebo, jak je možné parkovat do doby získání technického průkazu?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 07.07.2021 10:40)

   Dobrý den,

   máte 2 možnosti:

   a) buď si sama zatím dočasně přepíšete parkovací oprávnění na registrační značku (RZ) nového vozu. To lze provést online přes Váš účet na www.parkujvklidu.cz Máte možnost 2x do roka dohromady na 14 dní převést parkovací oprávnění na jinou RZ, hodí se právě pro koupi nového vozu či servis. Zadává se tzv. „Dočasná změna RZ“, kdy si vyplníte od kdy do kdy má platit jiná RZ, zaškrtnete, že nejste robot, a odešlete. Můžete tak hned parkovat s novým vozem. Následně už s technickým průkazem jakožto nový vlastník vozu budete žádat o „trvalou změnu“ na parkovacím oprávnění, klidně zase online.

   b) nebo se dostavte k nám na výdejnu s kupní smlouvou a ideálně alespoň kopií nepřepsaného technického průkazu. Pakliže bude vše v pořádku, přepis provedeme. Za přepis se platí 100 Kč.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: parkování pro návštěvu (Miroslav 22.6.2021 14:57)
  Dobrý den,
  ve čtvrtek do neděle k nám přijde návštěva ze Slovenska a rád bych se zeptal, jestli můžou parkovat ve smíšené zóně do neděle? Stačí si opakovaně koupit parkovací lístek? Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 23.06.2021 11:15)

   Dobrý den,

   parkovat mohou dlouhodobě ve smíšené zóně po zaplacení poplatku v automatu nebo přes mobilní telefon (virtuální parkovací hodiny na www.parkujvklidu.cz), ale je určitá omezená (maximální) doba, po kterou lze v jednom úseku parkovat, pak je nutno přeparkovat do jiného úseku. Mnohé smíšené zóny mají provozní dobu pouze přes den v pracovní dny, přes noc a o víkendu může být parkování zdarma.

   Podmínky konkrétních úseků si ověřte na svislé dopravní značce nebo na mapě na www.parkujvklidu.cz , kde jsou kompletní údaje ke každému úseku (hodinová cena, max. doba stání, provozní doba).

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Parkovani auta v pronajmu (Marc 15.6.2021 9:21)
  Dobyr den, bydlim v Manesove ul. jiz pres 3 roky (v najmu) a nyni na leto planuji si pujcit auto na cca 2 mesice. Je mozne ziskat parkovaci kartu pro vuz, ktery budu mit v pronajmu, s vedomim, ze v Manesove ul. bydlim v najmu a trvale bydliste mam mimo Prahu? Mam tu smlouvu, zijeme tu cela rodina. Jen trvale bydliste mam uvedeno u rodicu mimo Prahu. Dekuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.06.2021 10:08)

   Dobrý den,

   abyste mohl žádat o parkovací oprávnění na Praze 2, tak v první řadě zde musíte mít trvalé bydliště. Nájemní smlouva nestačí. Pokud má někdo jiný z Vaší rodiny trvalé bydliště na Praze 2, pak budou moci žádat oni místo Vás (vůz bude pronajat jim).

   Minimální doba, na kterou se vydává rezidentské parkovací oprávnění, jsou 3 měsíce. Proto i pronajatý vůz by měl být pronajat na tuto minimální dobu – doba nájmu musí pokrývat dobu, po kterou chcete parkovací oprávnění. Čtvrtletní rezidentské parkovací oprávnění stojí 300 Kč.

   A konečně – vůz může být pronajat pouze od právnické osoby (s. r. o., a. s., fyzická osoba podnikající apod.), a to takové, která má oprávnění k půjčování vozidel. Pro účely vydání parkovacího oprávnění vůz nemůže být pronajat od fyzické osoby (např. od člena rodiny, kamaráda).

   Máte-li další dotazy, můžete se obrátit přímo na výdejnu na e-mailu zps@praha2.cz nebo na tel. 236 044 266 / 236 044 267 / 236 044 371.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: parkování (Stoček jaroslav 23.4.2021 11:03)
  Dobrý den. Proč si platím parkování když nemám kde zaparkovat. Denně od křižovatky U Kanálky - Polská až ke křižovatce Polská -Slavíková parkuje cca 30 automobilů s SPZ která není pražská.Děkuji Vám za vaši starost, že máme kde zaparkovat.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 23.04.2021 13:08)

   Dobrý den,

   dle SPZ vozů se již dnes nemůžete řídit, nepřepisují se (když si koupíte auto s brněnskou značkou, zůstane mu brněnská značka), to že značka není pražská automaticky neznamená, že daný vůz nemá parkovací oprávnění. To platí pro auta s mimopražskou SPZ, stejně jako zahraniční SPZ vozů. A obratem pražská SPZ automaticky negarantuje platnost parkovacího oprávnění.
   Kontroly jsou plně v kompetenci zřizovatele ZPS, a tím je hl. m. Praha.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   odbor dopravy a územního rozvoje