(str. 4) Nový zákon má napomoci v boji s domácím násilím

O domácím násilí se dnes díky otevřenější společnosti více hovoří a organizace zabývající se pomocí jeho obětem dostávají větší prostor. Postupně se také mění přístup k tomuto problému. Zákonodárci, soudy a policie dávají jasný signál – ať již tvorbou nových zákonů, které jasněji definují toto jednání a přísněji ho trestají, nebo efektivnější pomocí obětem domácího násilí.

Za domácí násilí považujeme takové jednání, ke kterému dochází mezi osobami s rodinnými či osobními vazbami a kde jsou jasné role pachatel – oběť. Policisté jsou každý den voláni k desítkám případů tzv. narušení občanského soužití. Pokud jde o méně závažné jednání jako urážky, nadávky a drobné napadení, případy se řeší před přestupkovou komisí příslušného obecního úřadu, kde pachatel může být potrestán pokutou do výše 3000 Kč.

V posledních letech policisté ohroženým osobám předávali kontakty na organizace, pomáhající obětem domácího násilí, a na azylové domy; zároveň jim poskytovali preventivní materiály s telefonními čísly nebo krizovými plány pro odchod z domova. Situace, kdy domácí tyran zůstane v bytě a žena s dětmi odchází hledat pomoc jinam, se nelíbila ani policistům, více jim však zákon neumožňoval.

Z iniciativy sdružení Bílý kruh bezpečí vznikla pracovní skupina Aliance proti domácímu násilí. Její snahou bylo vytvořit právní prostředí, které by efektivněji chránilo oběti domácího násilí. Úsilí bylo korunováno úspěchem v podobě schválení zákona č. 135/2006 Sb., který mění legislativu v oblasti ochrany před domácím násilím. S účinností od 1. ledna 2007 má tedy Policie ČR „oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj“, obsažené v § 21a až § 21d zákona č. 283/1991 Sb, o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Dospěje-li policista šetřením k předpokladu, že po jeho odchodu dojde k eskalaci násilí a útoku na život, zdraví či svobodu ohrožené osoby, může rozhodnout o vykázání násilné osoby. Ta pak bude muset na deset dnů opustit společné obydlí – na dodržování tohoto rozhodnutí má dohlížet policie.

Policisté mají možnost hlášení o případech domácího násilí odesílat na intervenční centra. Ta by pak měla neprodleně kontaktovat ohrožené osoby a poskytnout jim sociálně-právní poradenství a psychologickou pomoc. Nezbytná je také koordinace spolupráce mezi orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnickými zařízeními, policií a soudy.

por. Ladislav Beránek, Policie ČR,
obvodní ředitelství Praha II

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout